Evaluatie European Rail Traffic Management System

Mobiliteit & Infrastructuur
Gestart innovember 2020voorProRailinUtrechten afgerond injanuari 2021
#team#samenwerken

ProRail vervangt de komende jaren het huidige treinbeveiligingssysteem ATB door European Rail Traffic Management System (ERTMS). ERTMS is de Europese standaard voor treinbeveiliging- en besturing. De invoering ervan raakt de hele spoorsector. Onderdeel van het ERTMS is het Central Safety System (CSS) waarvoor in 2022 de aanbestedingsprocedure is gestart en afgerond.

Procap is gevraagd om tussentijds te evalueren ter voorbereiding van deze aanbesteding voor het CSS. In de periode vooraf is er veel energie gestoken in de inhoud, teamvorming en het in beeld brengen van de veranderopgave die bij de introductie van het systeem hoort. De wens van de projectleden was om deze leermomenten expliciet te maken, maar ook om gehoord te worden en zich gehoord te voelen.

Evalueren zit in het DNA van Procap. Wij zijn ervan overtuigd dat regelmatig samen evalueren bijdraagt aan het continu verbeteren van processen, prestaties en relaties. Procap heeft door middel van interviews, online bijeenkomsten met behulp van diverse (online) tools (denk aan visualisatie, vissenkommethode, break-outs én beweging) een rapport en infographic opgeleverd met de belangrijkste leerpunten, conclusies en aanbevelingen.

De evaluatie gaf antwoord op de volgende vragen:

  • Wat kunnen we leren van de manier waarop we deze voorbereidingsfase hebben aangepakt?
  • Welke leerervaringen kunnen we meenemen in het vervolgtraject van de aanbesteding, zodat deze nog beter verloopt?
  • Wat is belangrijk voor ERTMS/ ProRail zodat toekomstige projecten er hun voordeel mee kunnen doen?

 Meer weten over dit soort evaluaties? Neem contact op met Theo.