Duurzaamheid – meer dan alleen milieu?

Energie & Klimaat
Gestart in02-10-2023voorGemeente HardenberginOverijssel
#maatschappelijkvastgoed#verduurzaming#energietransitie

Écht duurzame gemeenten zijn niet alleen ecologisch en economisch duurzaam, maar zijn dat ook vanuit sociaal oogpunt. Dit hebben ze in de gemeente Hardenberg goed begrepen. Hier was de energiecrisis in 2022 de directe aanleiding om sociaal-culturele en maatschappelijke organisaties extra hulp te bieden; organisaties die zorgen voor sociale binding en zingeving.

Anders dan andere gemeenten biedt de gemeente Hardenberg een royale subsidie aan voor verduurzaming van onder andere buurthuizen, verenigingsgebouwen en musea. Eerder sprong de gemeente ook al bij om de sterk gestegen stookkosten van de winter van 2022 gedeeltelijk te vergoeden. Dit laatste in aanvulling op middelen die vanuit het Rijk beschikbaar werden gesteld. Zonder de extra hulp hadden veel organisaties het hoofd niet boven water kunnen houden.

De waardering van een actief verenigingsleven is iets wat Hardenberg kenmerkt, geeft Ytsen Boomsma aan. Ytsen is vanuit Procap als Adviseur verduurzaming maatschappelijk vastgoed betrokken bij de verduurzamingstrajecten van de verenigingen en stichtingen in de gemeente Hardenberg. “Hier is een royale regeling opgezet vanuit vertrouwen en met het oog op gebruiksgemak, iets waarin elke Nederlandse gemeenten zou moeten volgen”.

De eisen die aan de subsidie voor verduurzaming worden gesteld zijn simpel: De maatregelen moeten zorgen voor (voldoende) energiebesparing of opwek én de aanvrager moet een non-profit zijn met een sociaal-culturele en maatschappelijke functie. Daarnaast is alleen een raming van de verwachte kosten nodig -bijvoorbeeld op basis van offertes, en een verwachtte terugverdientijd. Kortom, Geen ondoorzichtige en ingewikkelde procedures, maar rechttoe rechtaan.

Middelen vanuit het Rijk worden mondjesmaat gebruikt. Met name de kleinere organisaties laten deze links liggen. Een voorbeeld is de DUMAVA-subsidie, of de BOSA-subsidie voor sportverenigingen. De reden: het aanvraagproces vergt veel tijd, specifieke kennis en er is geen garantie dat je subsidie ontvangt . Vorig jaar was de DUMAVA-subsidiepot binnen één dag al op. Voor de aanvraag heb je vaak al snel een gespecialiseerd subsidiebureau nodig – kosten die kleine sociaal-culturele organisaties niet kunnen of willen dragen.

Willen we Nederland echt verduurzamen, ook sociaal-cultureel gezien, dan moeten oog hebben voor de financiële en organisatorische mogelijkheden van de kleinere maatschappelijke organisaties.