Definitiefase transformatie Amstelzone Uithoorn

Gebieden & Gebouwen
Gestart innovember 2022voorGemeente UithoorninNoord-Holland
#transformatie#gebiedsontwikkeling#haalbaarheid

De gemeente Uithoorn staat voor grote opgaven de komende jaren. Deze liggen onder andere op het gebied van wonen, werken, recreëren, klimaatadaptatie, duurzaamheid, gezonde leefomgeving en veiligheid. Het terrein van de Amstelzone (globaal gelegen tussen Bedrijventerrein Uithoorn-Amstel- Dorpshart- Hollandse Dijk) is een bedrijventerrein waar de vestiging van een aantal bedrijven met een hoge milieu categorie op dit moment mogelijk is. Onderdeel van de Amstelzone zijn het voormalige Cindu- en Rütgersterrein. Dit deel van de Amstelzone heeft te maken met een ernstige bodemverontreiniging. Mede als gevolg van de vervuilde grond liggen deze terreinen braak.

Larissa van Hemert is sinds maart 2023 werkzaam aan het project Definitiefase transformatie Amstelzone, onder leiding van Bart Herremans. Het is de opdracht om samen met alle betrokken partijen te onderzoeken of het haalbaar is om voor de Amstelzone te komen tot een integrale gebiedsvisie waarbij richting gegeven wordt aan een (her)ontwikkeling. Hierdoor kan in de toekomst een situatie gecreëerd worden waarin de gemeente in dit gebied tegemoet kan komen aan meerdere opgaven. Te denken valt aan vitale bedrijvigheid in combinatie met wonen, een groene en recreatieve verbinding naar de Bovenkerkerpolder en het Libellebos, waarbij ingezet wordt op een circulaire economie, wonen voor verschillende doelgroepen en het vergroten van de klimaat-adaptatie in dit gebied.

In deze fase worden gesprekken gevoerd met stakeholders in de omgeving. Het is één van Larissa’s taken om het gesprek met bewoners, ondernemers en grondeigenaren tot stand te brengen. “Het is mooi om te zien over hoeveel kennis en waardevolle informatie bewoners en betrokkenen beschikken. Ik zie het als een uitdaging om deze informatie te koppelen aan hun belangen en deze te laten terugkomen in de wenkende perspectieven voor het gebied,” aldus Larissa.

 Ben je benieuwd naar meer informatie over dit project neem dan contact op met Larissa of Bart.