Alternatief A27 ring Utrecht

Mobiliteit & Infrastructuur
Gestart in2020voorGemeente Utrecht en Provincie UtrechtinUtrecht
#OntwerpendOnderzoek#Amelisweerd#Mobiliteitstransitie

Hoe kunnen we landgoederen behouden en de bereikbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren?

Om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren, wordt er al jarenlang onderzoek gedaan naar het verbreden van de A27 ten oosten van Utrecht. Tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd zijn er in beide rijrichtingen grote verkeersstromen die met elkaar ‘weven’, wat zorgt voor files en onveilige verkeerssituaties. Dit Tracébesluit staat volop in de maatschappelijke belangstelling. Er is verzet tegen de uitbreiding van ‘de bak’ bij Amelisweerd en weerstand tegen de groei van het autogebruik. Daar komt bij dat ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, klimaat en duurzaamheid in de afgelopen jaren hebben geleid tot andere manieren van kijken naar verkeer en infrastructuur.

De Gemeente Utrecht en Provincie Utrecht kijken naar een alternatief voor dit plan. In het regeerakkoord van het huidige kabinet is namelijk opgenomen dat er in overleg met de regio zal worden gekeken naar een alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak, om de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze op te lossen. Het OV en de verstedelijking wordt daarin meegenomen. Er wordt breed gekeken naar het ontwerp van de weg binnen én buiten de bak, de ruimtelijke ontwikkelingen en de verknoping met andere modaliteiten, met als doel een van de mooiste landgoederen van de regio te behouden en ook de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid te verbeteren.