Adviseur nieuwbouw sporthal De Vlaskoel

Gebieden & Gebouwen
voorStichting Sport en Recreatie TubbergeninOverijsselen afgerond inmei 2015
#exploitatieplan#risicomanagement#aanbestedingsstrategie#participatie

Een Plan van Aanpak opgesteld voor de ontwerp- en bouwfase van de nieuwe sporthal en als onderdeel hiervan een risico-analyse en kostenraming. De communicatie met de projectomgeving en de gebruikers kreeg in het plan veel aandacht, net als het doel om te besparen op de energie- en onderhoudslasten (duurzaamheid). Daarnaast zijn we verantwoordelijk geweest voor het maken van afspraken met de gemeente over het eigendom en gebruik van de grond en de inrichting van de buitenruimte. Hierdoor is voor SSRT beter in beeld gebracht wat de mogelijke risico’s zijn en tevens een heldere basis gelegd voor de uitgangspunten van het bouwheerschap dat SSRT wilde aangaan.