Leiden

Ontwikkeling Humanities Campus Leiden

De huisvesting van de faculteit Geesteswetenschappen aan de Witte Singel en de Doelensteeg in Leiden voldoet niet meer de huidige en toekomstige wensen. Daarom investeert de universiteit de komende jaren 100 miljoen in een nieuwe Humanities Campus. De campus moet een gebied worden waar studenten, medewerkers, passanten en inwoners van Leiden prettig kunnen verblijven. Ook moet het gebied goed aansluiten op het oude stadscentrum en het Singelpark.

Universiteit en gemeente werken al geruime tijd samen om tot een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan te komen. De samenwerking verloopt moeizaam en het lukt niet om tot afspraken te komen. Daarnaast zorgt de keuze voor een campusmodel waarvoor een sociaal woningbouwcomplex met 58 woningen moet verdwijnen voor de nodige publieke aandacht en herhuisvestingsuitdagingen.

Door middel van het maken van verbindingen, te reflecteren op ‘hoe doen we het samen’, een helder proces en positiviteit wordt vooruitgang geboekt. Dit resulteerde in een positief raadsbesluit over het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan, de samenwerkingsovereenkomst tussen universiteit en gemeente en het Plan van Aanpak herhuisvesting sociale woningen. Tevens is de samenwerking sterk verbeterd en is er meer werkplezier.

Procappers op dit project

Jacqueline van Gils
ing.
Senior Projectmanager en Teamcoach

Meer projecten uit deze categorie

In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020
De provincie Zuid-Holland wil graag launching customer zijn voor duurzame innovaties en ziet een...
2020
Het managementteam van het project Amstelveenlijn wil graag met elkaar in gesprek om gesteld...
2020