Leiden

Ontwikkeling Humanities Campus Leiden

De huisvesting van de faculteit Geesteswetenschappen aan de Witte Singel en de Doelensteeg in Leiden voldoet niet meer de huidige en toekomstige wensen. Daarom investeert de universiteit de komende jaren 100 miljoen in een nieuwe Humanities Campus. De campus moet een gebied worden waar studenten, medewerkers, passanten en inwoners van Leiden prettig kunnen verblijven. Ook moet het gebied goed aansluiten op het oude stadscentrum en het Singelpark.

Universiteit en gemeente werken al geruime tijd samen om tot een stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan te komen. De samenwerking verloopt moeizaam en het lukt niet om tot afspraken te komen. Daarnaast zorgt de keuze voor een campusmodel waarvoor een sociaal woningbouwcomplex met 58 woningen moet verdwijnen voor de nodige publieke aandacht en herhuisvestingsuitdagingen.

Door middel van het maken van verbindingen, te reflecteren op ‘hoe doen we het samen’, een helder proces en positiviteit wordt vooruitgang geboekt. Dit resulteerde in een positief raadsbesluit over het stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan, de samenwerkingsovereenkomst tussen universiteit en gemeente en het Plan van Aanpak herhuisvesting sociale woningen. Tevens is de samenwerking sterk verbeterd en is er meer werkplezier.

Procappers op dit project

Jacqueline van Gils
ing.
Senior Projectmanager en Teamcoach

Meer projecten uit deze categorie

Voor de gemeente Amsterdam heeft Bram van der Hulst als assistent projectmanager gewerkt aan...
2020
De gemeente wilde het huidige zwem- en sportcentrum De Brake vernieuwen. Maar in welke...
2020
In samenwerking met DURVT. Een bedrijf, werkzaam in de infrastructuur, heeft een duidelijke missie...
2020

Kennismaken?
Advies nodig…?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.