Gemeente Uithoorn

Definitiefase Amstelzone Uithoorn

De gemeente Uithoorn staat voor grote opgaven de komende jaren. Deze liggen onder andere op het gebied van wonen, werken, recreëren, klimaatadaptatie, duurzaamheid, gezonde leefomgeving en veiligheid. Het terrein van de Amstelzone (globaal gelegen tussen Bedrijventerrein Uithoorn-Amstel- Dorpshart- Hollandse Dijk) is een bedrijventerrein waar de vestiging van een aantal bedrijven met een hoge milieu categorie op dit moment mogelijk is. Onderdeel van de Amstelzone zijn het voormalige Cindu- en Rütgersterrein. Dit deel van de Amstelzone heeft te maken met een ernstige bodemverontreiniging. Mede als gevolg van de vervuilde grond liggen deze terreinen braak.

Het is de opdracht om samen met alle betrokken partijen de haalbaarheid te onderzoeken van een (gedeeltelijke) transformatie van het gebied Amstelzone (Definitiefase). Op basis van het resultaat van de Definitiefase vindt besluitvorming plaats over de mogelijke vervolgstappen. Bart Herremans leidt dit project, met ondersteuning van Sabina Pruis. Het onderzoek moet dit jaar afgerond zijn.

In de omgevingsvisie van de gemeente Uithoorn is invulling gegeven aan de grote opgaven voor de gemeente. Daarbij is in de Gemeentelijke Omgevingsvisie vastgelegd dat het de ambitie is te onderzoeken hoe de Amstelzone getransformeerd kan worden naar een stedelijk woon-werk milieu.

Het doel is te onderzoeken of het haalbaar is om voor de Amstelzone te komen tot een integrale gebiedsvisie waarbij richting gegeven wordt aan een (her)ontwikkeling. Hierdoor kan in de toekomst een situatie gecreëerd worden waarin de gemeente in dit gebied tegemoet kan komen aan meerdere opgaven. Te denken valt aan vitale bedrijvigheid in combinatie met wonen, een groene en recreatieve verbinding naar de Bovenkerkerpolder en het Libellebos, waarbij ingezet wordt op een circulaire economie, wonen voor verschillende doelgroepen en het vergroten van de klimaat-adaptatie in dit gebied.

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Bart Herremans.

Procappers op dit project

Sabina Pruis
MSc
Adviseur en projectmanager
Bart Herremans
drs.
Senior Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Er is sprake van krapte op de woningmarkt in de gemeente Groningen. Ook moeten...
2023
Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Nederland een steeds grotere afstand tot de overheid...
2023
Bas Lodder is onlangs gestart als strategisch omgevingsmanager bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.