Projecten

Klik op de pijl om meer te weten te komen over het betreffende project

Gebiedsontwikkeling entree zandvoort

 

Advisering nieuwbouw middelbare school de Passie

 

Adviseur participatie herinrichting Baakse Beek Vorden

 

A12 Bravo

 

Accomodatiebeleid binnensport Zaanstad

 

Adviseur nieuwbouw Sporthal de Vlaskoel

 

Atrium/Stadhuis Nieuwegein

 

Bedrijfsplan sportcampus Den Haag

 

Busverhuizing Utrecht Centraal

 

Concordiabrug

 

De Wijert Aardgasvrij

 

Evaluatie participatie alliantie Markermeerdijken

 

Fietsbrug Ritsumasyl

 

Handreiking Duurzame aanbieder

 

HOV corridor Noordwijk-Schiphol

 

Kaderrichtlijn Water (KRW)

 

Lage Lijnen

 

Literatuurstudie meerlaagsveiligheid

 

Multifunctioneel sport- en zwemcentrum Nieuw-Tijenraan

 

Studie N34 Witte paal

 

Ontwikkeling spoorzone Zwolle

 

Opzet beheerorganisatie Stadsbaantunnel

 

Procesmanagement & ontwikkelen dashboard NS/Prorail

 

Projectleider fiets- en OVmaatregelen

 

Projectleider kunstgrasvelden Raalte

 

Projectmanagement verplaatsing sportvelden Moerkapelle

 

Projectmatige woningverbetering Amsterdam

 

Ring Utrecht

 

Spoorlijn Roodeschool- Eemshaven

 

Stationsrenovatie oostlijn Amsterdam

 

Training projectmatig werken Groningen

 

Transitie bediening Stadsbaantunnel

 

Velsertunnel

 

Verhuizing verkeerspost Dordrecht

 

Versterking Afsluitdijk

 

Verzakelijking sportaccomodaties Bergen op Zoom

 

Voormalig suikerfabriekterrein Groningen

 

Werkplaatsen Nationale Omgevingsagenda

 

Zonnevelden Zuidplaspolder

 

Copyright & disclaimer. De meeste foto’s en beeldmateriaal maken wij zelf. Alle foto’s en beelden die niet door onszelf zijn gemaakt, bevatten een duidelijke bron en copyrightvermelding. Kom je toch nog iets tegen dat onjuist is? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.