Theo Heida

drs. ing. Theo Heida PVM

Partner / Chief Creative Officer

“Chocola maken van ingewikkelde vraagstukken. Dat is voor mij het leukste wat er is. Hoe? Neem een complex ruimtelijk vraagstuk, zoals een infrastructuuropgave, energievraagstuk of ruimtelijke ontwikkeling. Voeg een flinke scheut publieke belangen toe, een hoop stakeholders toe met uiteenlopende wensen, een portie inhoudelijke deskundigheid en behoefte aan antwoord op de vraag: ‘Maar wat gaan we nu doen?’.

De kern van mijn aanpak is altijd om samen met betrokkenen een vraagstuk te ontrafelen tot de kern. Wat is belangrijk? Wat niet? Wanneer zijn we ergens tevreden over? Waar zien we dat aan? Door oprecht met mensen in gesprek te gaan over hun belangen kom je tot inzicht en overzicht. Door mensen ‘in een hok te stoppen’ en hun creatieve hersenhelft aan te spreken in leuke, interactieve workshops kom je tot een gezamenlijk gedragen beeld van wat er moet gebeuren. En dan doen wij er nog een strikje om met een helder advies! ”

Kwaliteiten

Creatief, enthousiasmerend, nuchter, analytisch, ondernemend, omgevingsbewust, facilitatie, presentatie

Specialisme/kennis

Stakeholdermanagement, participatie, mobiliteit, infrastructuur, stedelijke ontwikkeling, Value Engineering, Value Management, systems eningeering, creatieve technieken

Nevenfuncties

Bestuurslid Company to College

Je kan Theo bellen voor:

Procesmanagement, particpatie, workshops, creatieve sessies, Value Engineering, Value management, training & serious gaming, project start-ups