Stanzi Winkel

Adviseur en Projectmanager

Stanzi Winkel
Ik draag bij aan veerkrachtige steden en stedelingen

Als Stadsgeograaf inspireert onze gebouwde omgeving mij. Hoe verhoudt de fysieke omgeving zich tot de sociale omgeving en vice versa? Hoe zorgen we ervoor dat we leefomgevingen bouwen die positief bijdragen aan allerlei facetten van de samenleving? Ik houd me bezig met de complexe vraagstukken waar steden voor staan en vind het een mooie uitdaging om bij te dragen aan een veerkrachtig Nederland. Nadenken over hoe kan alles (nog) beter en slimmer georganiseerd kan worden, is iets wat ik graag doe.

In mijn werk hanteer ik graag een gebiedsgericht perspectief en vind ik het belangrijk om samen met stakeholders te werken. Zo ontstaat er een gedragen en toekomstbestendig plan.

Stanzi haar ...

... deskundigheid ligt bij omgevingsmanagement, participatie en gebiedsontwikkeling

... creativiteit kan ze kwijt in het bedenken van plannen waar iedereen zich in gehoord voelt

... energie gaat stromen van het bereiken van tastbaar resultaat

Hier werkt Stanzi aan