Martine Niezink

Adviseur en Projectmanager

De energietransitie realiseren doen we samen

Verbindingen leggen tussen mensen en initiatieven geeft mij energie. Hierbij vind ik het belangrijk dat er concrete stappen worden gezet om onze energievoorziening te verduurzamen. Om de klimaatdoelen te behalen, is het cruciaal dat we de urgentie blijven voelen. Klimaatverandering tegengaan is een continue drijfveer. Hier is recent de energiecrisis bijgekomen. Door actiegericht te zijn en waar nodig de juiste partijen bij elkaar te brengen, behalen we resultaten: opwekking en besparing van (duurzame) energie. Ook participatie speelt hierbij een belangrijke rol. De energietransitie realiseren doen we samen. Het doel is een duurzame energievoorziening.

Martine haar ...

... deskundigheid ligt bij projectontwikkelingen in de energietransitie

... creativiteit kan ze kwijt in het werken aan complexe vraagstukken met veel stakeholders

... energie gaat stromen van een dynamische werkomgeving en het bereiken van resultaat

Hier werkt Martine aan