Jacqueline van Gils

ing. Jacqueline van Gils

Senior adviseur en projectmanager

“Wanneer iedereen zegt: ‘dat kan ik niet’, begin ik te glunderen. Met enthousiasme en een flinke dosis frisse energie ga ik aan de slag om het ‘onmogelijke’ voor elkaar te krijgen. Het liefst met een team. Mensen inspireren mij en samen is leuker dan alleen.

Mijn specialisme is inkopen en het managen van complexe opgaven. Daarnaast ben ik gespecialiseerd in organisatieontwikkeling gericht op procesverbetering en cultuurverandering.”

Kwaliteiten

Samenbindend leiderschap, snel schakelen, energiek, vernieuwingsinzicht, betrokken, creatief, omgevingssensitief, analytisch, resultaatgericht

Nevenfuncties

Contactpersoon Stichting Bouwreflectie, deze stichting verbetert de communicatie en samenwerking tussen overheden en marktpartijen in projecten door middel van reflectie. De stichting zorgt voor het opleiden van bouwreflectoren, begeleidt/coacht de bouwreflectoren en stimuleert en faciliteert kennisuitwisseling in de bouw.

Je kan Jacqueline bellen voor:

Projectmanagement, Best Value, omgevingsmanagement, project start-ups, training en coaching, serious gaming