Privacyverklaring

Procap hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over ons privacybeleid dat kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Procap B.V.
Nijverheidsweg 16G-2
3534 AM Utrecht
030-2808000
info@procap.nl

Met welk doel en op welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Procap verzamelt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij het vastleggen van persoonsgegevens houden wij ons aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

We gebruiken de persoonsgegevens enkel en alleen voor onze dienstverlening met de volgende doeleinden:
– Administratieve doeleinden;
– Marketing- en communicatiedoeleinden;
– Uitvoering geven aan opdrachten.

Grondslagen voor het verzamelen van deze persoonsgegevens zijn:
– Uw toestemming;
– Het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten;
– Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Welke persoonsgegevens wij verwerken
Voor de bovengenoemde doelstellingen kan Procap de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voor- en achternaam;
– (zakelijk) e-mailadres;
– (zakelijk) telefoonnummer;
– Geslacht;
– Bedrijfsnaam.

Bewaartermijn
Persoonsgegevens worden door ons niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Een uitzondering hierop is als we op grond van wettelijke regelgeving verplicht zijn om uw gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met uw, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Verzamelen van cookies
Via onze website https://www.procap.nl worden middels cookies gegevens van u verzameld. Dit doen wij om de bezoeken aan onze website te analyseren en daarmee onze website te kunnen verbeteren. Hierbij maken wij gebruik van Google Analytics. De gegevens die worden verzameld zijn anoniem en zijn dus niet verbonden aan uw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en/of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Procap.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens, of intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking, sturen naar info@procap.nl. Ook wanneer u bezwaar heeft tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of een klacht heeft over de wijze waarop we met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u contact opnemen via bovenstaand e-mailadres. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

We willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Procap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@procap.nl of via de contactgegevens bovenaan deze verklaring.