Mobiliteit & Infrastructuur

De toekomst van het stedelijke openbaar vervoer is een belangrijke pijler voor de economische ontwikkeling en een duurzame mobiliteitsstructuur. In Nederland zijn er plekken die uitermate hard groeien, met name in dichtbevolkte stedelijke regio’s. Landelijke regio’s hebben hun eigen uitdagingen om de inwoners van grote en kleine kernen verbonden te houden en volop te laten meedraaien in het maatschappelijk-economisch verkeer. Dit leidt ertoe dat we, samen met ministeries, provincies, regio’s, infrabeheerders, vervoerders en hun partners, de handen ineen slaan om te werken naar een robuust OV-netwerk dat toegankelijk is voor iedereen.

Mobiliteit van de toekomst

Duurzame mobiliteit is een verzamelbegrip voor opgaven rondom ketenmobiliteit. Voorbeelden zijn de (deel)fiets, MaaS, Smart Mobility, deelauto’s maar ook gedragsverandering en schoon vervoer. Bij de verduurzaming of verandering van een mobiliteitssysteem zijn er allerlei mogelijkheden die in elke omgeving, plek en tijd een andere aanpak nodig hebben. Zo brengt het stimuleren van fietsgebruik in Limburg hele andere uitdagingen met zich mee dan in Amsterdam.

Hoe pak je dat aan? Procap helpt regio’s en programma’s slagen te maken richting duurzame mobiliteit, met praktische mobiliteitsstrategieën en de concrete uitvoering van projecten. Met onze frisse blik bieden we een realistisch maar optimistisch perspectief richting de opdrachtgever en gaan we samen voor de meest haalbare aanpak voor een duurzamere en gezonde leefomgeving.

De verbindende factor

Bekijk onze Mobiliteit & Infrastructuur projecten