Gebieden & Gebouwen

Nederland groeit. Maar wat is goede groei en wat is hiervoor nodig? En hoe verbind je deze groei aan de grote opgaven die er verder liggen op het gebied van klimaatadaptatie, mobiliteit en uiteraard het woningtekort? Goede groei vraagt slimme combinaties van wonen, werken, mobiliteit en leefomgeving. Hierbij zijn alle opgaven flink in beweging. Zo krijgen gebieden een andere functie door veranderingen. Bedrijventerreinen veranderen in woon, woon/werk- of sportgebieden. Waterberging, koelte-eilanden en andere klimaatadaptieve maatregelen vormen bij deze (her)ontwikkelingen een belangrijke pijler. En gelijktijdig blijven we kijken naar de leefbaarheid van het gebied. Zo is het hier over 100 jaar ook nog goed toeven.

Procap in de gebouwde omgeving

Wij streven in onze projecten naar veerkracht in gebieden en gebouwen. Dit doen we door verder te kijken dan de korte termijn. De mate waarin een gebied of een gebouw in staat is zich aan te passen aan een veranderende situatie bepaalt de gebruikswaarde, de markt- en toekomstwaarde. Dat doen we voor gebieden ook steeds meer. We maken gebruik van digitale tools en werken samen met gerenommeerde data-bedrijven om de juiste oplossingen te kiezen en deze (visueel) te onderbouwen.

Doordat wij zowel de belangen van een gemeente als van marktpartijen en andere stakeholders kennen, zorgen wij voor een helder overzicht van de keuzes en hakken wij samen met onze opdrachtgevers knopen door. Daarnaast zetten we verfrissende werkvormen in om de organisatie van het project effectief in te richten. Het resultaat zijn gebieden die aansluiten bij de bestaande stad en die daar echt onderdeel van uitmaken.

Dit is waar wij aan werken

Onze Procappers werken dagelijks aan gebieden voor een mooier en toekomstbestendig Nederland. Ben je benieuwd aan welke projecten wij werken? Check onderstaand onze projecten die vallen binnen het thema Gebieden & Gebouwen.