Energie & Klimaat

Ons klimaat verandert. Door enerzijds grote periodes van droogte ontstaan er watertekorten en natuurbranden. Anderzijds door hevige neerslag veel wateroverlast en overstromingen. We moeten klimaatverandering remmen en ons via klimaatadaptatie wapenen tegen extremen. De uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, moet flink en snel naar beneden. Woningen en andere gebouwen moeten daarom verduurzaamd worden. Met onze projectmatige aanpak zorgen wij dat nationale versnellingsprogramma’s lokaal en regionaal worden uitgevoerd. We geven gevraagd en ongevraagd advies over energiebesparing, duurzame energie en adaptieve oplossingen in ruimtelijke projecten waarin wij zijn betrokken.

Van plan naar uitvoering

Vanuit onze jarenlange ervaring weten we dat gebiedsgericht werken bijdraagt aan een sneller en beter resultaat. Want als de buren meedoen wordt het zichtbaar. Focus helpt je hierbij als gemeente in het gericht inzetten van middelen. Maar hoe krijg je het goed georganiseerd? Wij maken van transitievisies concrete wijkuitvoeringsplannen en projecten waarbij de nadruk niet op de techniek ligt, maar op de bewoner en de ondernemer. Projecten waar iedereen morgen mee aan de slag kan. Zowel in stedelijke buurten als dorpen op het platteland. Goede participatie van bewoners, woningcorporaties, energiecoöperaties, netbeheerders, ondernemers en anderen is daarbij een voorwaarde, maar ook maatwerk, want geen buurt is gelijk.

Samen geven wij dorpen, wijken en bedrijventerreinen een nieuw toekomstperspectief, sterk verbonden met de omgeving, bestaande initiatieven en andere vernieuwingsopgaven. Door aan te sluiten op behoeften die bewoners en bedrijven wel prikkelen om aan de slag te gaan, mee te liften op natuurlijke momenten en collectieve voordelen te creëren.

Wij helpen opdrachtgevers door de doelen uit het deltaplan te vertalen naar lokale programma’s en projecten. En met het beste projectmanagement realiseren we actuele of zelfs urgente opgaven snel en effectief.

De verbindende factor

Dit zijn onze Energie & Klimaat projecten

Onderstaande projecten zijn een greep uit de projecten waarin wij ons bezighouden met het klimaatadaptief maken van de omgeving, het verduurzamen van gebouwen tot het invoeren van energiebesparende maatregelen.