Whitepaper: Gedragsverandering & mobiliteit

Mobiliteit & Infrastructuur
Publicatiedatum:17-10-2022

Auteur:jordan jansen

Leestijd:9 minuten
#Rol Overheid#RolPrivatePartijen#Beprijzing

Procap kenniscafé

In het Kenniscafé gedragsverandering & mobiliteit gaan 13 deskundigen in gesprek over een aantal kwesties die raken aan mobiliteit en ruimtelijke ordening. Hoe kunnen we mobiliteitsproblemen oplossen? Is gedrag van mensen wel te beïnvloeden en zo ja, wat is dan effectief? Wie is er verantwoordelijk voor goed functionerende deelsystemen? Moeten er keuzes gemaakt worden in de directe omgeving van woonwijken met het oog op mobiliteit? En wat zijn de voor- en nadelen van die keuzes?

Benieuwd naar de uitkomsten, download het whitepaper.