Westerkwartier en De Bilt bij nieuwe selectie aardgasvrije wijken

Energie & Klimaat
Publicatiedatum:10-03-2022

Auteur:boy zelle

Leestijd:6 minuten
#Aargasvrij#Proeftuinen#Verduurzamen

Minister De Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening kent vandaag aan 14 gemeenten een rijksbijdrage van in totaal ruim 50 miljoen euro toe voor het aardgasvrij maken van een dorp, buurt of wijk. De belangstelling voor de derde selectieronde van het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) was opnieuw groot, 47 gemeenten hebben een aanvraag ingediend. In totaal zijn er nu 64 wijken, buurten en dorpen met een rijksbijdrage van het PAW aan de slag. Deze kunnen als voorbeeld dienen voor andere gemeenten.

Onder de toegekende 14 gemeenten vallen de gemeenten De Bilt en Westerkwartier. Aan beide aanvragen hebben verschillende Procappers gewerkt aan de coördinatie en inhoudelijke planvorming. Boy Zelle voor de aanvraag van De Bilt en Johan Duut en Floor Leeftink voor de aanvraag van Westerkwartier, welke is beoordeeld met een ‘zeer goed’.

Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier is één van die gemeenten met een proeftuin voor de dorpen Midwolde, Oostwold en Lettelbert (MOL).

Actieve MOL-dorpen

De MOL-dorpen staan bekend als drie actieve dorpen en maakten vorig jaar samen met de gemeente en hulp van het Warmte Transitiecentrum Groningen (WTCG) een plan. Het ministerie beoordeelde het plan als zeer goed, onder andere door de grote betrokkenheid van de dorpen, de unieke betrokkenheid van de Gemeenteraad, de ontzorgingsaanpak en een uitstekende inhoudelijke uitwerking. Het plan heeft bovendien een zeer goed opschalingsperspectief volgens de beoordelingscommissie. Door de toekenning hebben deze drie dorpen maar liefst 4,6 miljoen euro beschikbaar om in stappen aardgasvrij te worden.

‘Fantastisch!’, reageert wethouder Hielke Westra. ‘Met de toekenning van deze proeftuin kunnen we als gemeente versneld gaan ontdekken en leren hoe we onze dorpen aardgasvrij kunnen maken’. De MOL-dorpen vormen namelijk een representatieve vertegenwoordiging voor vele andere dorpen in de gemeente en provincie.

Eerst focus op elektrische aansluiting, koken en isoleren

Ieder huis in de MOL-dorpen krijgt in eerste instantie een elektrische aansluiting die klaar is voor de toekomst om elektrisch te verwarmen en te koken. Aansluitend kan iedereen snel en gratis overstappen van koken op gas naar inductie. De bewoners krijgen een energieadvies op maat om stapsgewijs te isoleren en op natuurlijke momenten over te stappen op een (hybride) warmtepomp.

De Bilt

Ook de subsidie voor de gemeente De Bilt voor het aardgasvrij maken van de wijk Brandenburg West in De Bilt is toegekend door het Rijk. Met de toegekende 4 miljoen euro kan een enorme slag geslagen worden in de energietransitie.

Participatie

De gemeente De Bilt heeft al mooie stappen gezet samen met de inwoners en partners om extra te verduurzamen. Zo hebben zij gewerkt aan voorlichting en gesprekken over de neergietransitie en het warmtenet. Tijdens verschillende bewonersavonden en inloopbijeenkomsten konden inwoners vragen stellen over het project. Op doemeedebilt.nl/brandenburgwestverduurzaamt zijn alle participatiemogelijkheden, komende bijeenkomsten en verduurzamingstips te vinden.

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

Met de toegekende subsidie willen ze in de wijk Brandenbrug-West een zeer lage temperatuur warmtenet (ZLT-bronnet) realiseren door de warmte van de nabij gelegen waterzuiveringsinstallatie te gebruiken. Zo’n 600 woningen in het plangebied kunnen zo verwarmd worden. Hierbij zijn een water-water warmtepomp en isolatie nodig in de woningen. Dit scenario is verreweg het goedkoopste voor de bewoners om hun woningen duurzaam te verwarmen. Onder de betrokken bewoners is veel draagvlak voor de plannen, al vormen de individuele maatregelen aan de woningen nog wel een puzzel.