Van Wijken Weten | Wat kunnen wij van Brussel leren?

Van Wijken Weten | Wat kunnen wij van Brussel leren?

9 oktober 2018 Stadsverandering 0

Wat kunnen wij als Nederlandse adviseurs leren van de Brusselse praktijk? Afgelopen weekend bezochten wij Brussel voor onze jaarlijkse teamtraining.  Eén opdracht was deze stad te laten kennismaken met Procap. Ons uitgangspunt daarbij was dat Nederlanders vaak een grote mond hebben en denken dat ze maar alles kunnen. Dat wilden wij nu eens omdraaien.

Onze conclusie

Onze conclusie na het bestuderen van verschillende stukken is dat de wijkcontracten die in Brussel gehanteerd worden een zorgvuldige manier van analyse zijn: Hoe staat een wijk ervoor? Wat is er nodig om verbetering te brengen en wie pakt dan wat aan? Die manier van werken, ‘punctueel en accupuncturistisch’, heeft Brussel veel gebracht en zijn een goede opstap naar wijkverbetering. De precisie doet recht aan de wijken en hun inwoners.

Stadsbouwmeester Kristiaan Borret vertelde dat daar nu ook een aanvulling op gekomen is in de vorm van stadsvernieuwingscontracten. “Daarmee kan opgeschaald worden en worden ook de grotere uitdagingen van de stad aangepakt. Want er is meer te doen dan openbare ruimte en stedenbouw op wijkformaat.  De stadsvernieuwingscontracten zorgen voor opschaling en voor coherentie. Daarom is het Plan Canal en de andere strategische zones een goede ontwikkeling, omdat ze van metropolitaan belang zijn en per definitie gemeente-overschrijdend. Wijkcontracten zijn voortreffelijk, maar niet voldoende.”

Wat kunnen wij in Nederland hiervan leren?

De Nederlandse steden staan voor een aantal grote opgaven: de druk op de steden is groot omdat het aantal inwoners maar blijft toenemen. En de vraag is hoe steden daarmee om kunnen gaan. Hoe houden we de steden inclusief en leefbaar? Een andere grote opgave is die van de energietransitie. Nederland wil toe naar aardgasvrije steden en dat vraagt om warmte-oplossingen op maat. Voor beide opgaven zijn zowel de wijkcontracten als de stadsvernieuwingscontracten behulpzaam en inspirerend. Ze dwingen partijen om op microniveau naar de wijk te kijken (wat kan er en wat is nodig) en dan uit te zoomen om op stads of zelfs regionaal niveau afspraken te maken. De contractvorm inspireert ons: je gaat het echt aan met elkaar. Concrete samenwerkingsafspraken (waarin ook staat wat te doen als het anders loopt) zorgen voor een veerkrachtige toekomst.

Wij vertaalden deze les naar een korte strip en presenteerden deze in het Stripmuseum. De input hiervoor is onder andere  gegeven door Bert de Bisschop van Brukselbinnenstebuiten. Hij inspireerde ons om nog verder te kijken.

wijkcontracten brussel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *