Stadsverandering

Onze steden en hun omgeving zijn volop in beweging. Er komen flinke opgaven op deze gebieden af: er moeten (snel) veel woningen worden bijgebouwd, de mobiliteit moet slimmer en er ligt een flinke verduurzamingsopgave voor zowel nieuwe bouwopgaven als bestaande bebouwing. De tijd dat we gebouwen en gebieden met eenzelfde (monofunctionele) functie voor zeker veertig of vijftig jaar neerzetten is voorbij. In vastgoed- en gebiedsontwikkeling draait alles de komende jaren om flexibiliteit en het vermogen om steeds te kunnen blijven veranderen in verschillende manieren van gebruik.

De mate van veerkracht en de veranderkracht van een stad of gebied, bepaalt de gebruikswaarde, maar ook de markt- en toekomstwaarde aan vastgoed en gebieden. Agrarische gebieden krijgen door veranderingen in de agrarische sector (deels) een recreatieve functie of worden ze ingezet voor energieopwekking. Woonstraten worden door verminderd autogebruik groen. Bedrijventerreinen veranderen in woon, woon/werk- of sportgebieden. De noodzakelijke vaardigheid van de stad om steeds te kunnen veranderen noemen wij stadsverandering.

Procap zet vijf thema’s centraal in de stadsverandering: duurzaamheid, gezondheid, inclusiviteit, bereikbaarheid en klimaatadaptatie. De komst van de Omgevingswet maakt het mogelijk om deze thema’s gezamenlijk onderdeel te laten zijn van een integrale visie op de stad, het stedelijk gebied en de effecten daarvan op het ommeland. We zien het als onze rol om te zorgen dat Nederland ook de komende jaren ruimtelijke veerkracht laat zien met alle veranderingen die op ons afkomen. Dit dragen wij uit in de rol als adviseur of projectmanager bij al onze opdrachtgevers.

Deze Procappers kunnen je hier meer over vertellen

Helma Born

Directeur

Bob Braak

Sr. projectmanager & adviseur

Ron Buiting

Projectmanager & adviseur

Bram van der Hulst

Projectmanager & adviseur

Kasimir Hagendoorn

Sr. projectmanager & adviseur

Bart Herremans

Sr. projectmanager & adviseur

Bas Lodder

Sr. projectmanager en adviseur

José Meijboom

Sr. projectmanager en adviseur