Sport & Vastgoed

Sporten en bewegen zijn steeds belangrijker voor de gezondheid en welzijn van Nederlanders, zeker in een digitale, snelle samenleving waar de aandacht en tijd voor bewegen kwetsbaar is. Tegelijkertijd vormt sport een belangrijk bindmiddel voor de Nederlandse samenleving: we ontlenen identiteit aan onze helden en sport neemt in de maatschappij een belangrijke ‘belevingswaarde’ in. Overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers en bonden zien de waarde en kracht van sport in. Maar zonder accommodaties geen sport. Procap wil daarom meewerken om de infrastructuur aan sportaccommodaties toegankelijk, betaalbaar en inspirerend te houden.

Wij adviseren en managen trajecten om accomodaties duurzaam te vernieuwen en exploitaties te versterken. Hierbij kijken we naar de organisatie, betrekken we altijd de stakeholders en passen we onze kennis van vastgoed en gebiedsontwikkeling toe.

We zijn actief in de gehele cyclus van exploiteren, beheren en investeren. Uniek. De vastgoed cyclus kent allerlei afwegingen waar een opdrachtgever tijdens de levensduur van de accommodaties komt te staan. Ons adagium daarbij is dat de exploitatie de investering moet sturen. De stenen volgen de visie. Niet andersom. Advies geven over de beheerorganisatie van sportief vastgoed kan alleen als je ervaring hebt met exploiteren. En dat hebben we. Een voorstel doen voor de rol van stakeholders in een project kan alleen als je weet wat de kansen en risico’s in investeringsprojecten zijn. En dat weten we. Een afweging over de aanbestedingsvorm voorbereiden kan alleen als je begrijpt wat de sterktes en zwaktes van de beheerorganisatie is. En dat doen we. Onafhankelijk, zonder gelieerd te zijn aan een exploitant of een grote marktpartij.

Onze adviezen zijn door de praktijk geverfd, ons projectmanagement is met gogme doorspekt. De belofte die wij doen is dat we elke keer weer een realistisch plan smeden om de visie van de opdrachtgever op basis van TCO, draagblak en duurzaamheid ten uitvoer te brengen.

Projecten

Bedrijfsplan sportcampus Den Haag

 

Multifunctioneel sport- en zwemcentrum Nieuw-Tijenraan

 

Verzakelijking sportaccomodaties Bergen op Zoom

 

Adviseur nieuwbouw De Vlaskoel

 

Accomodatiebeleid binnensport Zaanstad

 

Projectleider kunstgrasvelden Raalte

 

Projectmanagement verplaatsing sportvelden Moerkapelle

 

Deze Procappers kunnen je hier meer over vertellen

Frits Schutte

Directeur

Arjen Jansen

Sr. projectmanager en adviseur

Patrick Folmer

Sr. projectmanager en adviseur

Bas Lodder

Projectmanager en adviseur

Ron Buiting

Projectmanager en adviseur

Bram van der Hulst

Projectmanager en adviseur

Kasimir Hagendoorn

Projectmanager en adviseur

Bob Braak

Projectmanager en adviseur