Slimme Mobiliteit

Bereikbare steden en regio’s

De bereikbaarheid van onze steden en regio’s is een van de grote ruimtelijke opgaven van deze tijd. Ontwikkelingen op het gebied van technologie, demografie, duurzaamheid en economie leiden tot veranderingen in de behoefte aan mobiliteit. Steeds meer mensen wonen in stedelijk gebied en mobiliteit is minder tijd- en plaatsgebonden. Technologische ontwikkelingen hebben impact op veiligheid, bereikbaarheid en keuzemogelijkheden.

Mobiliteitspuzzel

Voor veel overheden is het een puzzel hoe de ontwikkelingen in mobiliteit doorwerken in het functioneren van steden en regio’s. En wat de veranderingen in de mobiliteitsbehoeften beteken voor de infrastructuur en de mix van modaliteiten. Vragen die spelen zijn onder meer: hoe maken we de vertaalslag van ambities en data naar concrete opgaven? Wat zijn de kansen en gevolgen van mobility as a service (MAAS)? Wat zijn de volgende stappen in de ontwikkeling van het OV? Hoe geven we voldoende ruimte aan de fiets? Wat moet je nu doen om het straks leefbaar en bereikbaar te houden?

Daarnaast spelen er veel concrete projecten die vaak onder grote druk tot een goed resultaat moeten worden gebracht. In programmateams wordt gewerkt aan initiatieven om de bereikbaarheid te verbeteren, waarbij het de opgave is om zowel de samenhang als het concrete resultaat in het oog te houden.

Oplossingen

Om onze steden en regio’s leefbaar en bereikbaar te houden zijn mensen nodig die de taal spreken van de specialisten, marktpartijen, bewoners en bestuurders. En die van doorpakken weten op concrete projecten. Wij doen dat op een aantal verschillende gebieden: – Opstellen Mobiliteitsstrategie – Advisering over opgaven en projecten – Projectmanagement rail en mobiliteit – Programmamanagement beter bereikbaar – Versnelling van afweging en aanpak – Kennismanagement binnen grote projecten

Deze Procappers kunnen je hier meer over vertellen

Jacqueline van Gils

Sr. Projectmanager en adviseur

Rutger Siderius

Sr. Projectmanager en adviseur

Erik Kroes

Sr. Projectmanager en adviseur

Bas de Jong

Projectmanager en adviseur

Els Leibbrand

Projectmanager en adviseur

Theo Heida

Partner