Meer over Energie & Omgeving

Schone Energie

Aardgasvrije Wijken

De Groene Motor

Energie in balans

Schone Energie

De sleutel voor de energietransitie ligt wat ons betreft lokaal in de regio’s. Want alleen dan kom je zo dicht mogelijk bij de eindgebruikers en de organisaties die het moeten doen. De (ver)binding met én tussen burgers, bedrijven en overheden wordt vergroot. Onze focus ligt op het realiseren van kansen en samenwerking. Wij helpen met het opstellen van Regionale Energie Strategieën (RES) en transitievisies. Deze maken we direct zo concreet mogelijk, door de praktische vertaling naar eigen beleid of programma’s van een gemeente of assetmanagement van een woningcorporatie te maken. Te beginnen met energiebesparing, want de schoonste energie is de energie die we niet gebruiken. Procap verbindt en helpt de juiste coalities te vormen, hieruit projecten te initiëren en deze uit te voeren. Altijd met een helder doel voor ogen en respect voor de diverse belangen van stakeholders. Wij weten hoe provincies, gemeenten en woningcorporaties de energietransitie vanuit de omgeving  – ruimtelijk en sociaal – realiseren. Door richting te geven, gunstige randvoorwaarden te scheppen en eigen plannen aan te sluiten op de energie van de toekomst.

Aardgasvrije Wijken

Aardgas heeft zijn langste tijd gehad. Een gasaansluiting bij nieuwbouw is al verleden tijd. De grote uitdaging ligt in bestaande dorpen en wijken. Hiervoor ligt de regie bij gemeenten: iedereen moet in 2021 een transitievisie hebben. Maar veruit de meeste mensen liggen niet wakker van hun energieverbruik of waar hun energie vandaan komt. De prikkel ontbreekt en campagnes waar de nadruk ligt op techniek en (voor gebruikers te lange) terugverdientijden hebben onvoldoende effect. Ons antwoord hierop is een ruime ervaring met wijkgerichte aanpakken. Wij maken transitievisies en uitvoeringsplannen voor aardgasvrije wijken met (politiek) draagvlak en brengen deze snel in uitvoering. Zo geven wij dorpen, wijken of bedrijventerreinen een nieuw toekomstperspectief, sterk verbonden met stakeholders, bestaande initiatieven en andere vernieuwingsopgaven. Door aan te sluiten op behoeften die bewoners en bedrijven wel prikkelen om aan de slag te gaan, mee te liften op natuurlijke momenten en collectieve voordelen te creëren.

Meer leren over onze aanpak? 

In opdracht van de Provincie Groningen hebben wij vijf gemeenten ondersteund bij het maken van uitvoeringsplannen voor proeftuinen.

Leer meer

De Groene Motor

Sportgebouwen, scholen, buurtcentra, bibliotheken en andere maatschappelijke voorzieningen zijn bij uitstek geschikt om een ‘groene motor’ voor de omgeving te zijn. De omvang van de gebouwen, het openbare karakter, de vele bezoekers en de gemeente veelal als eigenaar: allemaal gunstige eigenschappen waarom deze gebouwen die motor kunnen zijn. Procap maakt het plan, maakt verduurzaming zichtbaar en hangt daar vervolgtrajecten aan op. De omgeving betrekken wij actief en participeert waar dat kan. Zo wordt het grote zonnedak ook letterlijk de groene motor in de buurt. Met gemeenten, huurders en andere betrokkenen organiseren wij leuke trajecten om deze meervoudige meerwaarde uit het vastgoed te halen. Energie, de groene motor!

Energie in balans

Hoe brengen we nieuwe energiesystemen in balans met de omgeving? Hoe zorgen we voor meervoudig ruimtegebruik? Veel mensen zijn nog niet betrokken en vinden het wel prima. Een ver van hun bed show, zeg maar. Totdat er een windmolen of zonnepark in hun achtertuin gepland wordt. Actie! Zo ver laten wij het niet komen. Omgeving is voor ons niet alleen de ruimte waarin iets kan, maar ook waar gebruikers iets willen of in ieder geval accepteren. Omgeving zien wij daarom als ingeving! Met dat uitgangspunt gaan wij aan slag. We zorgen voor draagvlak en lokaal eigenaarschap. Voor wind, zon en biomassa. Voor het aanpassen en inpassen van netwerken, groot en klein. Of voor het laten vervallen van oude gasnetwerken, als startpunt naar nieuwe energie. En ook bij de opslag van energie komt de omgeving om de hoek kijken. Met de aanpak van Procap zijn de kansen en risico’s duidelijk in beeld, informatie en communicatie transparant en zien betrokken partijen elkaar als betrouwbare partners.