Energie en omgeving

Energie & Omgeving

Met de energietransitie staan we in Nederland voor een grote opgave: hoe werken we naar een 100% duurzame energievoorziening in 2050? Wat is daarin de grootste opgave en vooral: hoe krijgen we iedereen mee? Eén ding is zeker: huishoudens, woningcorporaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen of gemeente; iedereen krijgt ermee te maken. De energieopgave is bij Procap een positieve aanpak door met passie, lef en kennis van zaken aan energiebesparing en schone energie te werken. 

Energie is overal. In huis, op kantoor, in de winkel en zelfs onderweg. Het is als een vis in het water: we merken niet eens dat we het gebruiken. Daarom geloven wij in een integrale aanpak en vragen ons bij elk vraagstuk af hoe energieneutraliteit bereikt kan worden. Maar verandering geeft onzekerheid en dat snappen wij heel goed. Want is het wel aantrekkelijk? Wat kost het en hoe betalen we dat? Wat levert het op? Welke techniek is geschikt? Is die techniek gewezen? Zijn er ook alternatieven? Voldoet het aan wet- en regelgeving? Wij zijn geen adviesbureau dat gelijk in technische oplossingen denkt of juist in vage visies en ambities blijft. Nee, wij gaan uit van de gebruikers en vinden oplossingen die bij hen passen. En beter: waar zij blij van worden!

Schone energie

LEES MEER

Nieuwe warmte

LEES MEER

Groene motor

LEES MEER

Energie in balans

LEES MEER

Kom van dat gas af! 

Beeldverslag van ons symposium van
18-05-2017 in de Eneco EnergyCampus

Schone energie

Hoe provincies, gemeenten en woningcorporaties ambities realiseren

“Succesvolle verduurzaming van ons energiesysteem begint door lokaal regie te nemen. Zet ambities om in concrete plannen, spreek af wie ze uitvoert en zoek samenwerking als daardoor meer bereikt kan worden. Aan de slag!”

Johan Duut – Sr. adviseur en projectmanager

Nieuwe warmte

Naar aardgasvrije wijken, buurten en bedrijventerreinen

“Als we allemaal individueel blijven klungelen, hebben we onnodig lang aardgas nodig. Wijk- of buurtgericht werken is overzichtelijk. Het levert de nodige schaal en versnelling op. Zo maken we steden en dorpen sneller aardgasvrij.”

Boy Zelle – Jr. adviseur en projectmanager

Groene motor

Maatschappelijk vastgoed als energieke motor voor opschaling

“Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed zien wij als de ideale springplank naar de samenleving. Hier valt voor iedereen veel te winnen: lagere energielasten, meer binding met bezoekers en leden, lokale werkgelegenheid en natuurlijk de voorbeeldfunctie.”

Patrick Folmer – Sr. adviseur en projectmanager

Energie in balans

Opwekking, opslag en transport in balans met de omgeving

“Het energielandschap gaat drastisch veranderen. Iedereen krijgt er tot achter de voordeur mee t emaken. Door de omgeving vroeg te betrekken bij de inpassing van nieuwe energiesystemen, levert dat begrip, steun en daardoor tijd op.”

Els Leibbrand – Adviseur en projectmanager

Deze Procappers kunnen je hier meer over vertellen

Johan Duut

Sr. Projectmanager en adviseur

Patrick Folmer

Sr. Projectmanager en adviseur

Theo Heida

Chief Creative Officer / Partner

Ron Buiting

Projectmanager en adviseur

Boy Zelle

Jr. Projectmanager en adviseur

Bram van der Hulst

Jr. Projectmanager en adviseur