Energie & Omgeving

Met de energietransitie staan we voor een grote opgave: hoe werken we naar een 100% duurzame energievoorziening in 2050? En hoe krijgen we iedereen daarin mee? Eén ding is zeker: huishoudens, woningcorporaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen of gemeente; iedereen krijgt er mee te maken. De energieopgave is bij Procap een positieve aanpak door met passie, lef en kennis van zaken aan energiebesparing en schone energie te werken. Wij geven inhoud en versnelling aan beleid, uitvoeringsprogramma’s en projecten die zo concreet mogelijk bijdragen aan het aanstaande Klimaatakkoord en andere (regionale of lokale) afspraken. Energie is overal. In huis, op kantoor, in de winkel en onderweg. Het is als een vis in het water: we merken niet eens dat het er is. Daarom geloven wij in een integrale aanpak en vragen ons bij elk ruimtelijk vraagstuk af hoe energieneutraliteit bereikt kan worden. Maar verandering geeft onzekerheid en dat snappen wij heel goed. Daarom stellen wij eindgebruikers centraal en vinden oplossingen die bij hen passen. Waar zij blij van worden!

Schone Energie

LEES MEER

Aardgasvrije Wijken

LEES MEER

De Groene Motor

LEES MEER

Energie in balans

LEES MEER

Kom van dat gas af!

Beeldverslag van ons symposium van 18-05-2017 in de Eneco EnergyCampus

Schone energie

Hoe provincies, gemeenten en woningcorporaties ambities realiseren

“Succesvolle verduurzaming van ons energiesysteem begint door lokaal regie te nemen. Zet ambities om in concrete plannen, spreek af wie ze uitvoert en zoek samenwerking als daardoor meer bereikt kan worden. Aan de slag!”

Johan Duut – Sr. adviseur en projectmanager

Aardgasvrije Wijken

Naar aardgasvrije buurten, dorpen en bedrijventerreinen

“Als we allemaal individueel blijven klungelen, hebben we onnodig lang aardgas nodig. Wijk- of buurtgericht werken is overzichtelijk. Het levert de nodige schaal en versnelling op. Zo maken we steden en dorpen sneller aardgasvrij.”

Boy Zelle – Jr. adviseur en projectmanager

De Groene Motor

Maatschappelijk vastgoed als energieke motor voor opschaling

“Gemeentelijk en maatschappelijk vastgoed zien wij als de ideale springplank naar de samenleving. Hier valt voor iedereen veel te winnen: lagere energielasten, meer binding met bezoekers en leden, lokale werkgelegenheid en natuurlijk de voorbeeldfunctie.”

  Patrick Folmer – Sr. adviseur en projectmanager

Energie in balans

Opwekking, opslag en transport in balans met de omgeving

“Het energielandschap gaat drastisch veranderen. Iedereen krijgt er tot achter de voordeur mee t emaken. Door de omgeving vroeg te betrekken bij de inpassing van nieuwe energiesystemen, levert dat begrip, steun en daardoor tijd op.”

Els Leibbrand – Adviseur en projectmanager

Deze Procappers kunnen je hier meer over vertellen

Johan Duut

Energieregisseur

Patrick Folmer

Sr. Projectmanager en adviseur

Theo Heida

Chief Creative Officer / Partner

Ron Buiting

Projectmanager en adviseur

Boy Zelle

Jr. Projectmanager en adviseur

Bram van der Hulst

Projectmanager en adviseur