Thema’s

Stads- verandering

LEES VERDER

Slimme mobiliteit

LEES VERDER

Energie en omgeving

LEES VERDER

Sport en vastgoed

LEES VERDER

Klimaat- adaptatie

LEES VERDER

Stadsverandering

Onze steden en hun omgeving zijn volop in beweging. Er komen flinke opgaven op deze gebieden af: er moeten (snel) veel woningen worden bijgebouwd, de mobiliteit moet slimmer en er ligt een flinke verduurzamingsopgave voor zowel nieuwe bouwopgaven als de bestaande bebouwing. De tijd dat we gebouwen en gebieden met eenzelfde (monofunctionele) functie voor zeker veertig of vijftig jaar neerzetten is voorbij. In vastgoed- en gebiedsontwikkeling draait alles de komende jaren om flexibiliteit en het vermogen om steeds te kunnen blijven veranderen in verschillende manieren van gebruik.

LEES MEER

Slimme mobiliteit en infrastructuur

We leven in een tijd waarin allerlei ontwikkelingen op het gebied van technologie, demografie, ecologie en economie leiden tot veranderingen in de wijze waarop in de toekomst met mobiliteit wordt omgegaan. En hoe mobiliteit wordt ingezet en beleefd. Steeds meer mensen zullen in stedelijk gebied wonen en mobiliteit is steeds minder tijd- en plaatsgebonden. Technologische ontwikkelingen hebben grote impact op veiligheid, bereikbaarheid en keuzemogelijkheden.

LEES MEER

Energie en omgeving

Met de energietransitie staan we in Nederland voor een grote opgave: hoe werken we naar een 100% duurzame energievoorziening in 2050? Wat is daarin de grootste opgave en vooral: hoe krijgen we iedereen mee? Eén ding is zeker: huishoudens, woningcorporaties, bedrijven, scholen, sportverenigingen of gemeente; iedereen krijgt er mee te maken. De energieopgave is bij Procap een positieve aanpak door met passie, lef en kennis van zaken aan energiebesparing en schone energie te werken.

LEES MEER

Sport

Sporten en bewegen zijn steeds belangrijker voor de gezondheid en welzijn van Nederlanders, zeker in een digitale, snelle samenleving waar de aandacht en tijd voor bewegen kwetsbaar is. Tegelijkertijd vormt sport een belangrijk bindmiddel voor de Nederlandse samenleving: we ontlenen identiteit aan onze helden en sport neemt in de maatschappij een belangrijke ‘belevingswaarde’ in. Overheden, onderwijsinstellingen, werkgevers en bonden zien de waarde en kracht van sport in. Maar zonder accommodaties geen sport. Procap wil daarom meewerken om de infrastructuur aan sportaccommodaties toegankelijk, betaalbaar en inspirerend te houden.

LEES MEER

Klimaatadaptatie

Door de klimaatverandering krijgen we te maken met meer droogte, regen, hitte en een stijging van de zeespiegel. De klimaatverandering heeft gevolgen voor het functioneren van onze steden, dorpen en water- en veiligheidssystemen. Het proces om Nederland aan te passen en in te laten spelen op de gevolgen van klimaatverandering, is klimaatadaptatie. Het is een breed begrip met een breed scala aan veranderingen in de leefomgeving.

LEES MEER