Gemeente Amsterdam

Projectmanagement maatschappelijk vastgoed Amsterdam

De gemeente Amsterdam is druk bezig om meer maatschappelijke voorzieningen te realiseren in transformatie- en ontwikkelgebieden. Dit zijn gebieden waar binnen de bestaande stad ruimte wordt gezocht naar gezonde verdichting. Meer ruimte voor wonen, maar ook voor de maatschappelijke voorzieningen die daarbij horen. Want juist maatschappelijke voorzieningen zorgen vaak voor de kwaliteit van de stad, voor álle doelgroepen.

Als projectmanager voor de realisatie van basisvoorzieningen is Marte verantwoordelijk voor de planvorming, afstemming en uitvoering van verschillende nieuw te bouwen voorzieningen. Marte doet dit verspreid over de stad en heeft zo wel een stuk of 10 uiteenlopende projecten onder haar hoede. Zo werkt ze aan de ontwikkeling van verschillende projecten: van een losstaande buurtkamer in een groenstrook in Amsterdam-Noord, tot aan een jongerencentrum in de plint van een woontoren op IJburg. Door de grote diversiteit aan projecten, is dit een heel diverse rol. Marte zorgt voor de afstemming met de gehele gebiedsontwikkeling, want de realisatie van zo’n buurtkamer staat niet op zich. Daarnaast overlegt zij met toekomstige gebruikers en de architecten over het ontwerp en de functionaliteit van het gebouw. En uiteraard moet er interne besluitvorming plaatsvinden om te zorgen dat er voldoende draagvlak én budget is om de voorzieningen te realiseren. Marte draagt in deze rol op tastbare wijze bij aan de verdichtingsopgave van de stad, en vooral de daarbij horende leefbaarheid. Door de diversiteit aan verantwoordelijkheden kan zij als projectmanager echt zorgen dat de lijnen goed worden uitgezet, de planning klopt en alle betrokkenen weten waar ze aan toe zijn. In één van de projecten werkt zij bijvoorbeeld nauw samen met een woon coöperatie, die als zelfbouwers een woontoren ontwikkelen op een kavel van de gemeente Amsterdam. In de plint van deze woontoren realiseren zij ook twee casco ruimtes, waar de gemeente vervolgens zorg zal dragen voor de afbouw en exploitatie van twee basisvoorzieningen. Deze vernieuwende constructie vereist een goede samenwerking, afstemming en communicatie. Ondanks deze complexiteit zorgen voor een soepel proces, dat past bij Procap.

Wil je meer weten over het projectmanagement van maatschappelijk vastgoed? Neem dan contact op met Marte.

Procappers op dit project

Marte Rozendaal
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Er is sprake van krapte op de woningmarkt in de gemeente Groningen. Ook moeten...
2023
Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Nederland een steeds grotere afstand tot de overheid...
2023
Bas Lodder is onlangs gestart als strategisch omgevingsmanager bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.