Stedelijke vernieuwing Amsterdam Nieuw-West

Gebieden & Gebouwen
Gestart injanuari 2022voorGemeente AmsterdaminNoord-Hollanden afgerond inaugustus 2023
#vernieuwing#herinrichting#openbareruimte#participatie

De gemeente Amsterdam heeft de investeringsnota voor de vernieuwing de Lodewijk van Deysselbuurt (2021) en de Rousseaubuurt (2022) in Nieuw-West vastgesteld. Dit als startpunt voor een grote kwalitatieve ingreep in Nieuw-West.

Jordan was gedurende deze periode als (assistent) projectmanager verantwoordelijk voor het aansturen van deelprojecten en afstemming met de verschillende project- en planteams. Hier werkte hij met de overall projectmanager aan diverse onderdelen binnen het bestuurlijke besluitvormingsproces (o.a. investeringsnota Rousseaubuurt) en aan proces- en projectafspraken en overeenkomsten met o.a. woningcorporaties en buurtinitiatieven. Daarnaast heeft hij een deel van de interne en externe communicatie en participatie in samenspraak met het communicatieteam en omgevingsmanager opgepakt en begeleid.

De hoofdpunten van de plannen zijn:

  • Verdichting, sloop-nieuwbouw en een aandacht voor duurzaamheid en betere woningkwaliteit.
  • Van de buurten een gemengde buurt maken met verschillende woningtypen.
  • Betere en meer passende voorzieningen in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe alles-in-één basisschool die de bestaande school vervangt en een nieuw buurthuis.
  • Meer ruimte voor ontmoeten, spelen en meer toegang tot groen in de buurt.

 Ben je benieuwd hoe het gaat met de vernieuwing in Amsterdam Nieuw-West? Neem dan contact op met Jordan.