Projectmanager nieuwbouw kindcentra

Gebieden & Gebouwen
Gestart inJuli 2020voorGemeente Olst-WijheinOverijssel
#MaatschappelijkVastgoed#SamenwerkenInEenGebouw#Participatie#Energieneutraal

In de gemeente Olst-Wijhe is sprake van een gevoelige maatschappelijk project met veel impact; vanwege de demografische krimp en verouderde huisvesting gaan elf scholen dicht. Daarvoor in de plaats komen twee moderne kindcentra – met onderwijs en opvang onder één dak, in combinatie met spel- en sportvoorzieningen. Als projectleider is Arjen Jansen namens de gemeente verantwoordelijk voor de realisatie van deze twee nieuwe kindcentra, dit in samenwerking met de schoolbesturen. Door de samenvoeging zullen sommige dorpen ‘hun’ basisschool verliezen. Voor de locaties die worden verlaten worden strategieën ontwikkeld voor transformatie.