Projectleider en productontwikkelaar

Mobiliteit & Infrastructuur
Gestart inNovember 2022voorRoermond BereikbaarinLimburg
#slimmemobiliteit#gedragsverandering#duurzamervervoer

Roermond Bereikbaar is een uitvoeringsorganisatie in Midden-Limburg die werkt aan het stimuleren van slimme, veilige en duurzame mobiliteit en het verminderen van verkeershinder bij wegwerkzaamheden. De grote uitdagen in de regio liggen op het gebied van forensenverkeer van en naar met name Brainport Eindhoven en omliggende centra. Daarnaast is de Designer Outlet een toeristische hotspot met circa 8,5 miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. Om de doelen te bereiken zet Roermond Bereikbaar in op een mix van slimme mobiliteitsmaatregelen. Van regelscenario’s tot verduurzaming van logistiek en gedragsverandering.

Jordan Jansen is sinds november werkzaam bij het Programmabureau Roermond Bereikbaar als projectleider en productontwikkelaar fietsstimulering. Hij volgt hiermee Procapper Laura Tenniglo op.

Jordan werkt hier met name gedragsmaatregelen om (structureel) over te stappen naar duurzamer vervoer, in het bijzonder de (elektrische) fiets. Het project fietsstimulering hangt nauw samen met de werkgeversaanpak: door het inzetten van een mobiliteitsmakelaar worden wensen, behoeftes en mogelijkheden bij werkgevers om over te stappen op anders reizen (of werken) inzichtelijk gemaakt. De rol van Jordan is om werkgevers en forenzen te informeren over de mogelijkheden rondom fietsgebruik, lokale fietshandelaren te betrekken bij e-bike probeeracties en (maatwerk) campagnes voor gemeentes op te zetten gericht op meer én veilig fietsen. Hij voert nu bijvoorbeeld een onderzoek uit naar de stallingsbehoefte en capaciteit bij een van de regiogemeentes.

De aanpak kenmerkt zich door veel in gesprek te blijven met betrokken werkgevers, lokale overheden en ook feedback van gebruikers, forenzen en bezoekers van de verschillende centra te harte te nemen om zo de aanpak en het aanbod te kunnen optimaliseren. Ook worden resultaten structureel gemeten, gemonitord en geëvalueerd.  Deze input is belangrijk voor de eventuele bijsturing van project- en programmaonderdelen. Daarnaast denkt Jordan na over verbreding of uitbreiding van de e-bike probeerpropositie: immers veel mensen kennen de e-bike al. Er wordt dan ook nauw samengewerkt met andere programmabureaus en mobiliteitsinitiatieven en kennisinstellingen in het land.

Van A naar C

Naast continue uitvoering let Jordan scherp op de timing van een voorstel of initiatief: Wanneer is het een goed moment om bijvoorbeeld bij een werkgever in gesprek te gaan? Of wanneer kan verkeershinder door werkzaamheden gebruikt worden om mensen aan te sporen de fiets te nemen en deze gedragsverandering structureel te maken? Belemmeringen juist zien als kansen kenmerkt de insteek van Jordan.

Wil je meer weten over Fietsstimulering in midden-Limburg? Neem dan contact op met Jordan Jansen.