N605 in Volkel

Mobiliteit & Infrastructuur
Gestart in2019voorGemeente MaashorstinNoord-Brabant
#leefbaarheid#participatie#procesmanagement

Het dorp Volkel in de gemeente Maashorst zit ‘op slot’, aan de oostkant van het dorp bevindt zich een vliegbasis, aan de westkant de provinciale weg N605. De woningbouwambitie van Volkel vraagt een oplossing die Volkel ‘van het slot’ kan halen. Doormiddel van een uitgebreide omgevingsstudie is in september 2021 voorkeursalternatief C als tracé van de N605 door de raad vastgesteld. Vanaf dat moment is de planstudiefase aangebroken, waarin het meer gedetailleerde ontwerp vorm krijgt, in afstemming met de omgeving.

Josefien van Reeuwijk is al anderhalf jaar werkzaam aan deze studie, onder leiding van Theo Heida. Het is haar taak om de communicatie open en transparant te houden tussen provincie, gemeente en stakeholders in de omgeving. In deze fase is het gesprek met de omgeving gevoerd aan de hand van een inspiratieboek, opgesteld door landschappelijk en stedenbouwkundig ontwerpbureau Buro Waalbrug. Dit inspiratieboek is een verzameling aan mogelijke kansen voor alle landschappelijke en stedenbouwkundige knelpunten, die spelen op en in de directe omgeving van de N605. Het stuk dient als inspiratie voor het later door de provincie aan te besteden ingenieursbureau (dat de verdere technische uitwerking van de N605 gaat doen).

“Het is mooi om te zien hoe in anderhalf jaar tijd het tracé van slechts een lijn op een kaart vorm begint te krijgen en betekenis geeft aan de omgeving. De uitdaging binnen dit project zit hem voor mij in de manier van benaderen van stakeholders in de omgeving en het vertalen van hun belangen naar gemeentelijk en provinciaal niveau en andersom.
Zeg nou zelf: Niemand ziet graag een provinciale weg verschijnen langs zijn huis. Maar zoals eerder aangegeven speelt het belang van de groei van Volkel ook in de omgeving. De kunst om de realisatie op zo’n manier te faciliteren dat de omgeving er zo min mogelijk last van heeft, dat is een kunst waar ik graag meester in wordt”, aldus Josefien.

Ben je benieuwd naar meer informatie over dit project of zou je graag eens door willen praten over de ervaringen van Josefien? Neem dan hier een kijkje of neem contact op met Josefien.