Hoe klimaatverandering het watersysteem beïnvloedt

Energie & Klimaat
Gestart inDecember 2022voorGemeente AmsterdaminNoord-Hollanden afgerond inMei 2023
#duurzaamwaterbeheer#blauweinfrastructuur#stedelijkeontwikkeling

Met Gemeente Amsterdam werkt Rahel Tadesse aan verschillende onderwerpen. Zij richt zich op het thema waterveiligheid en klimaatadaptatie. Inmiddels is ze 3,5 maand actief aan het werk op dit project. Ze participeert op de afdeling ‘Ruimte en Duurzaamheid’ bij Team BD/DGO (Beleidsdoorwerking en Duurzame Gebiedsontwikkeling). Samen met Karlijn Kokhuis (Planologisch Strategisch adviseur bij Gemeente Amsterdam) onderzoekt zij hoe klimaatverandering het watersysteem beïnvloedt en hoe verschillende delen van Amsterdam in de toekomst kunnen worden beïnvloed.

Het project richt zich vooral op de effecten van zeespiegelstijging en extreme regenval. De reikwijdte van het project bestrijkt de gemeente Amsterdam en sommige gebieden eromheen en probeert rekening te houden met zowel langetermijneffecten van klimaatverandering, als stedelijke en plattelandsontwikkelingen. Het project beoogt (in de komende jaren) te komen tot een betere en meer toekomstbestendige waterveiligheidsstrategie en een meer samenhangend pakket van maatregelen op verschillende schaalniveaus.

‘We brengen het huidige watersysteem in kaart en verzamelen de relevante datalagen. We streven er ook naar om de nieuwste inzichten over het veranderende watersysteem te vertalen naar de schaal van plus minus zes deelgebieden van Amsterdam. Dit maakt het gemakkelijker om het verhaal te kunnen vertellen en in te doen zien voor welke uitdagingen we hier in de toekomst komen te staan’, aldus Rahel. Het project kent twee fasen: het voorbereiden en organiseren van twee workshops én gesprekken met waterexperts en adviseurs die verantwoordelijk zijn voor de projectgebieden. Eerst wordt het overzicht van uitdagingen op de schaal van Amsterdam ingevuld en vervolgens wordt er ingezoomd op plus minus twee van de zes deelgebieden om te zien hoeveel detail er nodig is.

‘Om tot het beste resultaat te komen, denk ik dat onderlinge afstemming tussen waterschappen, stedenbouwkundigen en beleidsmakers nodig is. We moeten onze strategische planning herzien door de lens van ons watersysteem. Het is belangrijk om verschillende scenario’s vanuit een breder perspectief te bekijken. Vooralsnog houden we rekening met elementen als verdichting van woningbouw en agrarische transitie van de stad’.

‘Dit is mijn eerste waterproject en ik vind het erg tof dat ik bijdraag aan mijn favoriete stad Amsterdam. Ik heb veel zin om te leren van dit waterproject!’ aldus Rahel.