Project: Werkplaatsen Nationale Omgevingsagenda

Werkplaatsen Nationale Omgevingsagenda 

 

De Omgevingswet komt eraan. Welke trends en ontwikkelingen zijn van nationaal belang zijn voor de inrichting van Nederland? Welke opgaven liggen er hier voor de Rijksoverheid? Het Ministerie heeft deze vragen door middel van Werkplaatsen geagendeerd in de Nationale Omgevingsagenda, de opzet tot de nationale visie op de leefomgeving (de Nationale Omgevingsvisie).

De Werkplaatsen zijn bijeenkomsten met professionals werkzaam bij overheden, maatschappelijk organisaties en het bedrijfsleven. Tijdens deze inhoudelijke bijeenkomsten zijn de trends en ontwikkelingen op dé thema’s die centraal staan in de inrichting van onze leefomgeving opgehaald.

De Werkplaatsen zijn bijeenkomsten met professionals werkzaam bij overheden, maatschappelijk organisaties en het bedrijfsleven. Tijdens deze inhoudelijke bijeenkomsten zijn de trends en ontwikkelingen op dé thema’s die centraal staan in de inrichting van onze leefomgeving opgehaald. Procap heeft het participatieve proces om tot de resultaten voor de Omgevingsagenda te komen geleid. In overleg met het programmateam zijn 39 verschillende Werkplaatsen georganiseerd over uiteenlopende onderwerpen als circulaire economie, waterveiligheid, smart cities en adaptieve planning. Bij elk van deze onderwerpen is de connectie gelegd met de kennis van andere overheden, kennisinstellingen en professionals. Gezamenlijk zijn we zo per onderwerp tot de gewenste input gekomen. Ook de geïnteresseerden die niet bij de Werkplaatsen zijn geweest zijn meegenomen in de aanpak. Om veel mensen te betrekken bij het proces hebben we onze resultaten op een website gepubliceerd en hebben we de inhoudelijke highlights in een afsluitend document gevat. Dit document is geen standaard rapport, maar is in Procap-stijl gemaakt. Naast inhoudelijk goede output staan we  namelijk voor overzichtelijke, voor iedereen begrijpbare documenten.

Procap heeft alle organisatie van de opdrachtgever uit handen genomen. Van het plannen tot de uitwerking en het verspreiden van de resultaten. Door inspirerend projectmanagement en door mensen en organisaties beter te laten samenwerken krijgen wij projecten van de grond: wij maken projecten!

Deze procappers kunnen je hier meer over vertellen

Theo Heida

Chief Creative Officer / Partner

Jacqueline van Gils

Sr. Projectmanager en adviseur

Bram van der Hulst

Projectmanager en adviseur