Project: Verzakelijking sportaccomodaties Bergen op Zoom

Verzakelijking sportaccomodaties Bergen op Zoom

Met dit project realiseert de gemeente een nieuwe aanpak voor de binnen- en buitensportaccommodaties en sport in de openbare ruimte. Gelijktijdig wordt gewerkt aan een overkoepelend kader waarbij sport-accommodatie-vraagstukken op uniforme wijze worden getoetst en beoordeeld. De primaire doelstelling is te komen tot kwalitatieve en – voor gemeente en gebruikers – betaalbare sportaccommodaties: meer rendement halen uit de beschikbare accommodaties. Procap heeft de integrale projectleiding en aansturing.

Deze Procapper kan je hier meer over vertellen

Tanim Hermie