Project: Versterking Afsluitdijk

Versterking Afsluitdijk

De Afsluitdijk vervult een belangrijke rol in het peilbeheer van het IJsselmeer. Jarenlang werd het water met spuisluizen naar de Waddenzee afgevoerd, maar omdat de capaciteit van de spuisluizen onvoldoende blijkt te zijn, worden er pompen geplaatst in de spuisluizen. Daarnaast is de bekleding op het talud van de dijk aan de zijde van de Waddenzee niet sterk genoeg meer is en wordt deze ruim 80 jaar na de bouw versterkt en vervangen door een bekleding die dat wel is. Deze bekleding moet er ook ervoor zorgen dat het water dat tijdens een extreem zware storm tegen de dijk beukt wordt afgeremd. Een klein beetje overslag van water over de dijk mag. Daarom noemen we het een overslagbestendige dijk. Daarnaast bevat de Afsluitdijk 2 schutsluizen en 25 spuisluizen die zorgen voor doorgang van de scheepvaart en afvoer van het water. De sluizen vormen onderdeel van de waterkering en moeten net als de dijk zelf aan de veiligheidsnorm voldoen en worden daarom versterkt.De Afsluitdijk vervult een belangrijke rol in het peilbeheer van het IJsselmeer. Jarenlang werd het water met spuisluizen naar de Waddenzee afgevoerd, maar omdat de capaciteit van de spuisluizen onvoldoende blijkt te zijn, worden er pompen geplaatst in de spuisluizen.

De projectmanager van Procap maakte onderdeel uit van het projectteam Afsluitdijk en was onderdeel van het omgevingsteam en stuurde het strategisch omgevingsmanagement team daarbinnen aan.  Het zwaartepunt van de werkzaamheden lag in het beheersen van issues van buiten het project. Hiervoor werden strategieën bedacht en hierop werden acties uitgezet ten behoeve van de beheersing van de issues. 

Het project Afsluitdijk heeft een beperkt aantal zienswijzen ontvangen heeft is uiteindelijk niet voor de Raad van State gekomen. Daarnaast is er een duurzame relatie opgebouwd met de omgeving, die bovendien betrokken en goed geïnformeerd is.

© Bouwenuitvoering.nl