Project: Verkenning Zonnevelden Zuidplaspolder

Verkenning Zonnevelden Zuidplaspolder

Voor de provincie Zuid-Holland heeft Procap een verkenning uitgevoerd naar de ontwikkeling van zonnevelden, specifiek voor de Zuidplaspolder. Het proces rondom het tot stand komen van een zonneveld is ontleed aan de hand van interviews met onder andere ontwikkelaars, netbeheerders en energiemaatschappijen. Dit heeft de provincie nuttige inzichten verschaft in de belangen en voorwaarden van iedere betrokken partij. Hiernaast zijn, in samenwerking met ontwerpbureau Posad, ruimtelijk de kansen weergegeven voor zonnevelden in het gebied, rekening houdend met het landschap, de technische beperkingen en de plannen van de gemeenten en de provincie.

De provincie heeft Procap gevraagd om te verkennen wat de voorwaarden en kansen zijn van zonne-energie in de Zuidplaspolder. De verkenning moet duidelijkheid geven aan alle betrokken partijen waar initiatieven met betrekking tot zonne-energie haalbaar zijn in de Zuidplaspolder rekening houdend met belangrijke voorwaarden zoals de inpassing in het landschap.

Procap heeft op basis  van diepte interviews achterhaald wat de voorwaarden zijn van zonnevelden in het algemeen en specifiek in de Zuidplaspolder.

Deze procappers kunnen je hier meer over vertellen

Theo Heida

Chief Creative Officer / Partner

Bram van der Hulst

Jr. Projectmanager en adviseur