Project: Verhuizing verkeerspost Dordrecht

Verhuizing verkeerspost Dordrecht

De huidige huisvesting van de Verkeerspost is gedateerd en ook de systemen zijn aan vervanging toe. Daarnaast is er de wens om naar een nieuwe locatie te gaan om daar efficiënter gebruik te maken van het beschikbare vastgoed. Het project betreft de integrale verhuizing van de verkeerspost (bedienruimte, kantoren, technische ruimte en aanverwante functies) te verhuizen naar het Drechttunnel gebouw. Hiervoor zijn bouwkundige verbouwingen, aanpassing en vervanging van systeemtechniek en installaties nodig. Om het project vlot te trekken binnen de RWS organisatie was het nodig om organisatieonderdelen te verbinden, budget te alloceren en de scope gedragen vast te stellen.

Met commitment van directie werken we aan draagvlak bij de betreffende medewerkers binnen de verschillende organisatie onderdelen. Het herstellen van het vertrouwen en voorbereiden voor de daadwerkelijke verhuizing.

Er is gekozen voor een stapsgewijs aanpak bestaande uit :

  • Vooronderzoek
  • Locatiekeuze
  • Businesscase verhuizing
  • Projectopdrachtformulering

 

Procap heeft uiteindelijk een breed gedragen Projectopdracht opgeleverd waarin onder meer budget, planningskaders, en scopebeschrijving en organisatie zijn verwoord. Deze Projectopdracht is de basis voor een intern projectteam om het project te realiseren.