Project: Velsertunnel

Velsertunnel

De Velsertunnel is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de regio IJmond. Het is, samen met onder meer de Wijkertunnel en de Coentunnel, een van de kruisingen met het Noordzeekanaal. In 2016 is de Velsertunnel grootschalig gerenoveerd en daartoe gedurende 9 maanden afgesloten. Om de impact op de bereikbaarheid van de regio te beheersen is door de regio een bereikbaarheidsplan opgeteld. De uitdaging hierin was om de meest kosteneffectieve maatregelen een plek te geven. Met behulp van Value Engineering is het maatregelpakket uit het bereikbaarheidsplan getoetst op functionaliteit, samenhang en kosteneffectiviteit. Hierbij is inzichtelijk gemaakt wat de kosteneffectiviteit is van verschillende maatregelpakketten, en daarmee in hoeverre de euro’s op een zinvolle manier worden uitgegeven.

© velsertunnel-dicht.nl