Project: Transitie bediening en bewaking stadsbaantunnel

Transitie bediening en bewaking stadsbaantunnel

Op 1 december 2015 is de Stadsbaantunnel (SBT) opengesteld. De tunnel wordt lokaal bediend vanuit het bediengebouw op de Stadsbaantunnel door tunneloperators van Rijkswaterstaat (RWS). In het convenant dat op 21 mei 2015 tussen de gemeente Utrecht en RWS is gesloten, is opgenomen dat medio 2016 de bediening plaatsvindt vanuit de Verkeerscentrale Midden Nederland (VCMN). De transitie van bediening en bewaking van de Stadsbaantunnel naar VCMN moet zorgen voor een kostenbesparing op lange termijn zodat de Gemeente Utrecht voor de Stadsbaantunnel geen eigen bedienorganisatie hoeft in te richten en er gebruik gemaakt wordt van de expertise van RWS op dit vlak.

De transitie van de bediening & bewaking (B&B) naar de VCMN kent drie parallelle sporen. De meest tijdrovende is de techniek. De technische transitie omvat meer dan het plaatsen van een “verlengsnoer”. In samenwerking met RWS en CST (aannemer) wordt de techniek gereed gemaakt voor de nieuwe situatie. Tegelijkertijd zullen in de procedures ook veranderingen plaatsvinden omdat de SBT deel uit gaat maken van een werkende organisatie. OTO-trajecten (Opleiden, trainen en oefenen) worden opgesteld en uitgevoerd zodat ook de werknemers gesteld staan om de SBT na transitie te bedienen en bewaken. Ten slotte moet het veiligheidsbewijs na transitie opnieuw worden geleverd, hetgeen tot uitdrukking komt in de nieuwe openstellingsvergunning. Hiertoe zal het Veiligheidsbeheersplan (VBP) moeten worden aangepast aan de situatie na transitie.

Procap organiseert het Projectmanagement voor deze transitie. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke eisen, het kunnen functioneren van de operationele gang van zaken gedurende het project en de afstemming tussen verschillende partners en stakeholders.

De geleverde diensten, opgaves en werkvelden betreffen projectmanagement, infrastructuur, beheerorganisaties, assetmanagement, tunnels, tunnelveiligheid, veiligheidsbeheerplannen en openstellingsvergunningen

© rbplus.nl