Project: Training projectmatig werken

Provincie Groningen

Aan projecten werken is leuk, leren is leuk! Graag inspireren en helpen wij mensen om zichzelf te ontwikkelen en daarmee nog meer waarde toe te voegen aan de opgaven waaraan zij werken en aan de organisatie waarvoor zij werken. Een van de dingen die daar sterk aan kan bijdrage is het spreken van één taal als het om projecten gaat. Dit voorkomt ruis en dus het optreden van risico’s. Dat kun je bereiken door het bieden van een goede basis als het om projectmatig werken gaat. Dat kan via de theorie, maar onze ervaring is dat de praktijk aangevuld met de theorie een betere leermethode is. Dat spreekt tot de verbeelding, maakt het makkelijker om te reflecteren en geeft energie.

Wij doceren de kennis over projectmatig werken interactief. Daarnaast maken we gebruik van de methode ‘ervarend leren’: leren door te doen én daarop te reflecteren. Om het leereffect zo groot mogelijk te laten zijn proberen we zoveel als mogelijk aan de sluiten op de vragen, situatie, rollen en praktijk van de deelnemers.

De twee daagse training projectmatig werken zorgt ervoor dat de deelnemers in staat zijn een project te definiëren, te organiseren, te beheersen en mensen te laten samenwerken. Sinds een aantal jaar verzorgen wij deze training in opdracht van de Provincie Groningen.

Deze procappers kunnen je hier meer over vertellen

Jacqueline van Gils

Sr. Projectmanager en adviseur

Bas de Jong

Projectmanager en adviseur

Theo Heida

Chief Creative Officer / Partner