Project: Studie N34 Witte paal – Drentse Grens

Studie N34 Witte Paal

In december 2015 is de aanbesteding van het project gestart. Volgens de huidige planning worden de werkzaamheden in het najaar van 2016 gegund en uitgevoerd in 2017 en 2018. Tijdens de Value Engineering studie bevond het project zich in de fase voor aanbesteding en heeft te maken met budgetspanning. Het doel van deze Value-Engineeringstudie is om het project weer binnen budget te krijgen met behoud van draagvlak van stakeholders, door:

Met behulp van functie- en kostenanalyse zijn denkrichtingen voor besparingen gezocht. Met behulp van creatieve technieken zijn vervolgens samen met het projectteam en de stakeholders alternatieve oplossingen in beeld gebracht. Deze zijn beoordeeld op prijs en prestatie, waarvoor onder meer een beoordelingskader is uitgewerkt waarin de belangrijkste kwaliteitsaspecten voor dit project zijn opgenomen. Op basis hiervan is een ‘menukaart’ opgesteld met mogelijke besparingen.

Op basis van de Value-Engineeringstudie zijn dit de belangrijkste aanbevelingen:

1)Voer de oplossingen door die zonder veel verlies aan kwaliteit of draagvlak relatief veel besparingen opleveren, bijvoorbeeld het insnoeren van kunstwerken (2×1onderdoorgang i.p.v. 2×2) en het uitplaatsen van de faunapassages.

2) Werk met een plafondbedrag in de aanbesteding. Hiermee wordt allereerst voorkomen dat er al bij de aanbesteding een overschrijding ontstaat op het budget, daarnaast is het een goede manier om de inschrijvers maximaal te prikkelen verdere optimalisaties en besparingen in de uitvoering te realiseren.

3) Pas in de aanbesteding incentives toe om kwaliteit te verbeteren. Om verlies van kwaliteit te compenseren wordt geadviseerd de inschrijvers uit te dagen meer kwaliteit binnen het budget te realiseren door middel van EMVI-criteria of door hen uit te nodigen kansen op het gebied van verkeersveiligheid en stakeholdertevredenheid te noemen.

 

© destentor.nl