Project: Stationsrenovatie oostlijn Amsterdam (Metro & Tram)

Stationsrenovatie oostlijn Amsterdam

Procap vult binnen dit project de rol in van Projectmanager Techniek, Uitvoering en Overdracht, verantwoordelijk voor de afronding van het ontwerp, opzet van vraagspecificatie deel 1 (D&C-contract), de uitvoering, afstemming met raakvlakprojecten en de overdracht van de stations aan de opdrachtgever binnen de gemeente Amsterdam.

Voor het project is een architect (Group A) aangetrokken om een ontwerp te maken dat rekening houdt met de originele architectuurstijl van de stations (Brutalisme) en dit combineert met de moderne en toekomstige gebruikseisen die gelden voor (metro)stations. Belangrijke aspecten hierbij zijn:

Terugbrengen van de rust in het station (wegnemen van onwenselijke en onveilige elementen in de stations);

Clusteren van losse elementen (verrommeling van de stations tegengaan);

Indirecte verlichting toepassen (geen direct (TL) verlichting);

Zichtbaarheid en transparantie vergroten (veel toepassing glas en juiste verlichting en verbindingen tussen verschillende niveaus vergroten);

Clusteren van media (strategische posities, combinatie statische en dynamische media).

Technisch betekent dit dat binnen het project vrijwel alle onderdelen van het station geraakt of vervangen worden. Constructief, bouwkundig en installatietechnisch worden grote aanpassingen of uitbreidingen op bestaande systemen doorgevoerd. Tevens worden de (brand)veiligheidssystemen in de ondergrondse stations verder uitgebreid.

De renovatie zal plaatsvinden “met de winkel open”. Dit houdt in dat bijna alle stations beschikbaar blijven voor de reizigers gedurende de periode dat de renovatie van het station uitgevoerd wordt. Hinder voor de reizigers en de stakeholders is hierbij een heel belangrijk aandachtspunt.