Project: Spoorlijn Roodeschool-Eemshaven

Spoorlijn Roodeschool – Eemshaven

De provincie Groningen is voornemens de spoorlijn Roodeschool – Eemshaven uit te breiden en geschikt te maken voor reizigersvervoer. Het doel is om vanaf 2017 reizigers de mogelijkheid te bieden om met de trein naar de Eemshaven rijden om vervolgens op de boot te kunnen stappen naar het Duitse Waddeneiland Borkum. Procap deed de invulling van het projectmanagement namens de Provincie Groningen. Opdrachtgever voor ProRail en verantwoordelijk voor de planuitwerking, realisatiebesluit en uitvoering. Verantwoordelijk voor voorbereiding politiek-bestuurlijk besluitvormingstraject met de zeven projectparticipanten. Binnen deze opdracht is op gestructureerde wijze toegewerkt naar het uiteindelijke uitvoeringsbesluit. Ten behoeve van de uitvoering is een realisatieovereenkomst opgesteld tussen de provincie en ProRail. Daarnaast is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de 7 projectparticipanten, als basis voor de samenwerking binnen het project.

 

© Provincie Groningen