Gemeente Amsterdam

Project Sloterdijk-Centrum

Sloterdijk-Centrum is één van de deelgebieden van de grootste binnenstedelijke gebiedsontwikkeling van Nederland: Haven-Stad. Het projectgebied Sloterdijk-Centrum is al volop in ontwikkeling. Het verandert van een stationsgebied met overwegend kantoren, naar een gemengd woon-werkgebied rondom OV-Knooppunt Sloterdijk. Het wordt een stadswijk waar iedereen welkom is, een wijk met 7.500 woningen in alle prijsklassen, voorzieningen en kantoren. Bram van der Hulst is door het projectmanagementbureau van Gemeente Amsterdam gevraagd als projectmanager voor de kavelontwikkelingen en de herinrichting van de openbare ruimte. 

Bram werkt sinds twee maanden aan de gebiedsontwikkeling Sloterdijk-Centrum. Tot zijn verrassing kwam hij, in de chaos die gebiedsontwikkeling soms is, in een projectgebied terecht waar de zaken strak en helder zijn geregeld. Binnen een grote gebiedsontwikkeling als Sloterdijk-Centrum spelen er enorm veel zaken tegelijk. Er moeten afspraken gemaakt worden met de ontwikkelaars om te komen tot een passend gebouw op hun kavels. Het gemeentelijke team van stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers, juristen, planners en planeconomen moet worden aangestuurd en er moet worden voldaan aan bestuurlijke eisen en wensen vanuit de verschillende beleidsafdelingen.

Als projectmanager zet je de lijnen uit op vele verschillende vlakken. Ieder heeft hierin zijn eigen stijl. Bram is iemand die erg houdt van structuur en heldere afspraken, in combinatie met het menselijke aspect. Het werkt erg fijn wanneer voor iedereen duidelijk is wat de volgende stappen zijn om naartoe te werken. In het projectteam Sloterdijk-Centrum denken ze daar gelukkig ook zo over.

Bram: “Er is in de voorfase al heel veel vastgelegd. Zo is er een plan openbare ruimte, die de toekomstige openbare ruimte schetst en een beeldkwaliteitsplan, die de welstandseisen voor de gebouwen bepaalt. Ook is er een BLVC kader, waarin al is nagedacht over hoe we zo efficiënt mogelijk kunnen bouwen in dit beperkte gebied, een nieuw bestemmingsplan voor het grootste deel van het gebied waarin de ruimtelijke regels zijn vastgelegd en een GREX, waarin het financiële deel is geregeld. Bovendien weten de ontwikkelaars van de individuele kavels direct aan welke eisen ze moeten voldoen, met behulp van de kavelpaspoorten en een te doorlopen stappenplan, waarin staat wat de doorlooptijden zijn om tot afspraken te komen over zaken als erfpachtvoorwaarden.”

Een hele lijst aan documenten, die als ze op je bureau zouden worden neergelegd, waarschijnlijk voor wat licht gefronste wenkbrauwen zouden zorgen. Maar juist doordat alle facetten van een gebiedsontwikkeling hier al uitgedacht zijn, kan er nu snelheid gemaakt worden. Zo wordt het woningtekort dus echt opgelost.

Wil je meer weten over de gebiedsontwikkeling project Sloterdijk-Centrum? Neem dan contact op met Bram van der Hulst.

Procappers op dit project

Bram van der Hulst
MSc
Adviseur en Projectmanager

Meer projecten uit deze categorie

Er is sprake van krapte op de woningmarkt in de gemeente Groningen. Ook moeten...
2023
Uit onderzoek blijkt dat inwoners van Nederland een steeds grotere afstand tot de overheid...
2023
Bas Lodder is onlangs gestart als strategisch omgevingsmanager bij de gebiedsontwikkeling van de Spoorzone...
2023

Kennismaken?
Advies nodig...?

Wij nemen graag de tijd voor je. Dat kan telefonisch of op één van onze kantoren in Groningen en Utrecht.