Project: Ring Utrecht

Ring Utrecht

Rijkswaterstaat en de Utrechtse regio werken in het project Ring Utrecht samen om de bereikbaarheid te verbeteren. Hierin worden de mogelijkheden onderzocht om de A27 aan de oostzijde van Utrecht uit te breiden, inclusief de aangesloten delen van de A12 en A28. Maar wat is de beste configuratie van de nieuwe snelwegen en rijstroken? En zijn er nog mogelijkheden om het ontwerp te verbeteren? Om antwoord te krijgen op die vragen ondersteunde Procap het projectteam en stakeholders met behulp van Value Engineering.

Het project krijgt veel aandacht van bestuurders, omwonenden en andere belanghebbenden vanwege de mogelijk impact die het kan hebben op onder meer milieu en leefbaarheid, door onder meer de toename van het verkeer en het ruimtebeslag. Speciale aandacht vanuit de omgeving is er ook voor de impact op de groene zone van Amelisweerd. Dit vanwege het plan om de bak in de A27 ter hoogte van het bos met te verbreden om ruimte te creëren voor de verkeersafwikkeling. 
In het project Ring Utrecht zijn verschillende stappen in het planproces doorlopen om te komen tot een voorkeursalternatief. Het doel van deze Value Engineering-studie was om het voorkeursalternatief te valideren en waar mogelijk het ontwerp te verbeteren. Met behulp van creatieve workshops zijn het projectteam, specialisten van Rijkswaterstaat, provincie en gemeenten meegenomen in het ontwikkelen van optimalisaties en slimme afwegingen.

© Rijkswaterstaat