Project: Projectmanagement verplaatsing sportvelden Moerkapelle

Verplaatsing sportvelden Moerkapelle

Als onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling in de kern Moerkapelle heeft Procap het proces begeleid van de verplaatsing van voetbalvelden. Het opstellen van een Programma van Eisen, het uitvoeren van een locatiestudie en het voorbereiden van een integraal besluit van de gemeenteraad over het budget, de nieuwe locatie en het proces met gebruikers waren de belangrijkste taken van onze projectmanager. Daarnaast is veel tijd en energie gestoken in de communicatie met de interne en externe stakeholders als ook het bewaken van de raakvlakken met de gebiedsontwikkeling waarvoor we ook het projectmanagement hebben gedaan. 

Deze Procapper kan je hier meer over vertellen

Bob Braak