Project: Opzet beheerorganisatie Stadsbaantunnel

Beheerorganisatie Stadsbaantunnel

De Stadsbaantunnel is de eerste tunnel van Gemeente Utrecht. De nieuwste technologie is gebruikt om een super veilige tunnel te realiseren die het noorden en het zuiden van Leidsche Rijn ondergronds met elkaar verbindt. Hierdoor blijft (het toekomstige) Leidsche Rijn Centrum autoluw. Procap kreeg de opdracht om een beheerorganisatie op te zetten die als doel heeft om de tunnel na openstelling te bedienen, te bewaken, te beheren en te onderhouden. Het was de opgave voor Procap om een beheerorganisatie op te zetten die gesteld zou staan om de tunnel na openstelling te bedienen, bewaken, beheren en onderhouden. De eigen organisatie had daar begin 2015 onvoldoende aan gewerkt. Op korte termijn eigen maken van een veelheid aan inhoudelijke onderwerpen, het creëren van vertrouwen en goodwill bij de betrokken partijen dat ‘het goed komt’, om de formele regels heen durven werken en samenwerking organiseren. Samengevat: projectmanagement gericht op samenwerking en relatie.  

© rbplus.nl