Project: Literatuurstudie Meerlaagsveiligheid Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Literatuurstudie Meerlaagsveiligheid A5H

Het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden heeft een lange historie met water. Enerzijds vanwege de rivieren de Lek, de Noord, de Beneden Merwede en de Boven Merwede die het gebied omringen. Anderzijds vanwege de dreiging van het landinwaarts komende water vanuit de Noordzee. Waterveiligheid is in dit gebied altijd een belangrijk issue geweest. De Provincie Zuid-Holland heeft Procap gevraagd een literatuurstudie te doen naar de mogelijkheden voor het concept Meerlaagsveiligheid in de regio Alblasserwaard- Vijfheerenlanden. Tot op heden is in Nederland vooral gewerkt aan het beperken van de kans op een dijkdoorbraak, het versterken van dijken (laag 1). Binnen het concept Meerlaagsveiligheid vindt er uitwisseling plaats tussen ingrepen ter beperking van de kans en ter beperking van de gevolgen van een overstroming: ingrepen in de ruimtelijke inrichting (laag 2), de crisisbeheersing (laag 3) en het herstel (laag 4). Doel van deze literatuurstudie is (1) het in kaart brengen van de beschikbare onderzoeken naar het concept MLV relevant voor het gebied en (2) het analyseren van de resultaten van deze onderzoeken. Voor het gebied Alblasserwaard-Vijfheerenlanden zijn diverse onderzoeken uitgevoerd die, deels, betrekking hebben op MLV. Van deze (25) onderzoeken is een analyse opgesteld, waarbij per laag de benoemde mogelijkheden voor MLV zijn weergegeven. Naast deze onderzoeken is ook met diverse stakeholders vanuit het gebied gesproken.

Deze procappers kunnen je hier meer over vertellen

Sietske Voets

Directeur

Steven ten Hove

Sr. Projectmanager en adviseur

Bram van der Hulst

Jr. Projectmanager en adviseur