Project: HOV Corridor Noordwijk-Schiphol

Corridor Noordwijk-Schiphol

De provincie Zuid-Holland vormt een aantal bestaande buslijnen om tot HOV-lijnen. In dit geval worden deze HOV-lijnen onderdeel van het R-net netwerk. Dat betekent dat de dienstregeling, de haltes (inclusief reizigersinformatie) én de bussen zelf moeten voldoen aan de eisen die aan R-net lijnen worden gesteld. Hiermee worden de rijtijd, de betrouwbaarheid en het comfort verbeterd, én wordt een herkenbaar kwaliteitsmerk gerealiseerd. Om dit te bereiken wordt in samenwerking met de betreffende gemeenten en andere betrokken partijen aanpassingen doorgevoerd aan de gemeentelijke en de provinciale weginfrastructuur. Ook worden de toekomstige HOV-haltes vernieuwd en ingericht volgens de HOV-standaard. De provincie financiert de ombouw naar HOV, onder andere door subsidies te verstrekken aan de gemeenten.

Procap cooördineerde een groot aantal infrastructurele maatregelen op de buscorridor Noord-Schiphol. Deze maatregelen worden deels door de gemeenten zelf voorbereid en gerealiseerd en deels door de provincie zelf. Daarnaast verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuurlijke besluitvorming over én de ondertekening van de overeenkomst ten behoeve van de realisatie van een nieuwe oeververbinding over de Ringvaart Haarlemmermeer. Dit betreft een oeververbinding voor HOV-bussen. Onderdeel van de voorbereiding van de besluitvorming zijn een variantenstudie, een kosten-baten analyse en planschadeberekeningen. 
Misschien wel het belangrijkste in deze opgave is het meekrijgen en enthousiast houden van de gemeenten en dus hen te overtuigen van het (gedeelde) belang van een goede bereikbaarheid met OV. Verder is het belangrijk de voorbereiding en de realisatie in de verschillende gemeenten gelijk op te laten lopen. Dit wordt bereikt met intensief en persoonlijk contact met de gemeentelijke projectleiders én door het stimuleren van de samenwerking binnen de projectgroep.

© destentor.nl