Project: Fietsbrug Ritsumasyl

Fietsbrug Ritsumasyl

De provincie Fryslân gaat de uitdaging aan om een duurzame fietsbrug te realiseren. Samen met het bedrijfsleven en het onderwijs wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van het realiseren van een biobased fietsbrug bij Ritsumasyl. Vanaf halverwege 2016 wordt in het onderzoekstraject gekeken of in plaats van gebruik te maken van traditionele materialen zoals beton of staal, het mogelijk is om een beweegbare fietsbrug van biologische vezels en natuurlijk hars te realiseren.De provincie Fryslân gaat de uitdaging aan om een duurzame fietsbrug te realiseren.  Procap voerde de volgende taken uit: algemene aansturing van het project, Het aansturen van de Europese aanbestedingen voor de leverancier en de aannemer, onder meer door het aansturen van het leverings- en bouwcontract, het organiseren van de startbijeenkomst bouwteam en de verdere procesbegeleiding van het bouwteam, het begeleiden van het eerste fase onderzoeks- en ontwikkeltraject, deelnemen aan diverse overleggen, waaronder: Opdrachtgeversoverleg (programmamanager, projectmanager en assistent-projectmanager); Baanbrekers in de Bouw.

Onze aanpak heeft zich gekenmerkt in de volgende stappen: 1. Kennismaken en de opgave eigen maken; 2. Inrichten projectorganisatie en projectbeheersing; 3. Uitvoeren marktverkenning leverancier en aannemer; 4. Contracteren leverancier en aannemer; 5. Opstellen en sluiten van een samenwerkingsovereenkomst; 6. Start bouwteam voor het ontwikkeltraject er is.

© Circulair Friesland