Project: Evaluatie participatie Alliantie Markermeerdijken

Evaluatie Participatie Alliantie Markermeerdijken

In opdracht van de Alliantie Markermeerdijken (AMMD) is door Procap het participatietraject van het project Versterking Markermeerdijken geëvalueerd, met als doel het trekken van lessen en het doen van praktische aanbevelingen om het vervolgproces te verbeteren. Hierbij is gebruikgemaakt van de Code Maatschappelijke Participatie, die door het Rijk is opgesteld als kader voor participatie in complexe projecten. Deze Code is vertaald naar een praktisch toepasbaar toetskader, aangevuld met projectspecifieke aspecten. Het toetskader is verdeeld in vier hoofdvragen met betrekking tot doelstelling, communicatie, organisatie en verantwoording. 
Procap heeft waardevolle aanbevelingen kunnen leveren voor het vervolgtraject. Hiernaast is de vertaling van de Code Maatschappelijke Participatie naar een concreet toetskader een vernieuwingsslag die in nieuwe projecten ook gebruikt kan worden. 

© deingenieur.nl

Deze procappers kunnen je hier meer over vertellen

Helma Born

Directeur

Theo Heida

Chief Creative Officer / Partner

Bram van der Hulst

Projectmanager en adviseur

Laura Tenniglo

Jr. Projectmanager en adviseur